Anhöriginvandring – Socialsekreterare varnar för ett kommande kaos — NewsVoice.se – 23 Maj, 2019

(NewsVoice.se)

NewsVoice har fått in ytterligare ett vittnesmål om massmigrationens realitet från en socialsekreterare i södra Sverige.  NewsVoice har fått verifikation på socialsekreterarens identitet och yrkesposition, men källan vill vara helt anonym. 

Intro: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice. | Temabild ovan från Mostphotos.se. Kvinnan på fotot är inte socialsekreteraren.

Läs mera via Anhöriginvandring – Socialsekreterare varnar för ett kommande kaos — NewsVoice.se

Charity Frauds & How They Rip Off the Public — The Truth About The News (Videos) – January 22, 2018

Red Cross, Salvation Army, & Many other “fake” Charities, rip off billions of dollars Red Cross, the Clintons https://youtu.be/TaPWeRmc7SQ Salvation Army Hurricane Harvey https://youtu.be/IuDfY2hC6P4https://youtu.be/A6EV-Iwmzn8 Salvation Army Director charged with fraud https://youtu.be/I-EkpnzEeMw Director Of Social Services Arrested For Salvation Army https://youtu.be/8I3mMnl1kb4https://youtu.be/sPbilWrk9jA Vatican Refugee Program Exposed Thomas & BetsyAmerican Intelligence Media https://youtu.be/D0mWFqyoCcY

via Charity Frauds & How They Rip Off the Public — Natasha – The Truth About The News