Före detta politiker från Haiti kräver svar om pengar från Clinton Foundation som aldrig kom fram – Vaken.se – 20 Sept. 2016

Läs mera: http://www.vaken.se/fore-detta-politiker-fran-haiti-kraver-svar-om-pengar-fran-clinton-foundation-som-aldrig-kom-fram/#

Haitian President EXPOSES the Clinton Foundation: “Hillary Clinton tried to bribe me!” – Sept. 20, 2016