VIDEO: Brittany Auerbach on Censorship and Natural Medicine | NewsVoice.se

NewsVoice.se – October 14, 2021

After a lifetime of physical suffering and battling one chronic health condition after another, Brittany finally took control of her own health by diving deep into natural medicine.

Read more & video(1:13:42): Brittany Auerbach on Censorship and Natural Medicine — NewsVoice.se

Hälsoprofil: Så här stärker du ditt försvar mot coronaviruset — TV Hälsa – 15 Mars, 2020

Text: Per | Foto: Brittany Auerbach. Privat foto: WeEvolve.io

DEBATT. Brittany Auerbach, mera känd som Montreal Healthy Girl och en av internets mest faktagrundade upplysare inom främst näringsbaserade alternativmedicinska behandlingsmetoder fick sina YouTube-videos om autism och cancer nedplockade. Nu har hon gått över till Brighteon.com och ger här tips om naturliga sätt att motverka infektioner som tex coronaviruset. →

Läs mera via Hälsoprofil: Så här stärker du ditt försvar mot coronaviruset — TV Hälsa