”Lägg ner teatern” – svenskar har tröttnat på FHM:s covidlarm | SwebbTV Nyheter

Foto: Pixabay/Skärmdump Twitter

SwebbTV Nyheter – 14 April, 2022

Coronaviruset ”fortsätter spridas i samhället” heter det från Folkhälsomyndigheten idag. Samtidigt har en majoritet av landets regioner noll coronapatienter på IVA. Och nu har många tröttnat på myndigheternas tjat om covid-19.

Läs mer: ”Lägg ner teatern” – svenskar har tröttnat på FHM:s covidlarm — SwebbTV

5G startas i Stockholm — Strålskyddsstiftelsen – 25 Maj, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  I dag firar Telia, Ericsson och regeringen att 5G startas i Stockholm trots omfattande kritik från forskare, läkare, organisationer och många medborgare som bedömer att 5G leder till allvarliga hälso- och miljökonsekvenser. Det saknas helt forskning som visar att 5G inte leder till allvarliga skador för människors hälsa och för miljön varför en del välrenommerade experter anser att 5G därför bryter mot konventioner om mänskliga rättigheter. Advokaten och miljökämpen Robert F. Kenndy Jr har kallat 5G “en stor mardröm”. Från områden där 5G tidigare startats kommer rapporter om svåra hälsoproblem och vittnesmål finns om fågel- och insektsdöd. →

Läs mer via 5G startas i Stockholm — Strålskyddsstiftelsen

Åsiktsdiktatur – Maktetablissemangets visar sitt fula tryne — VAKEN.se

Robert Aschberg

(VAKEN.se)

Journalisterna inom etablissemangets massmedia i allmänhet och Public Service i synnerhet har i vår tid utvecklats till det styrande maktetablissemangets främsta försvarare och propagandister,  en åsiktsdiktatur. En gång i världen betraktades journalismen som den tredje statsmakten som var satt att kritiskt granska samhällets makthavare. Dagligen får vi exempel på att denna kader av journalister numer ser som sin viktigaste uppgift att försvara makten genom att förminska och sprida falska anklagelser mot de nya fria medierna som tagit över rollen som maktens kritiker. Den som mer än någon annan gett detta trista förhållande ett ansikte är den svenska journalismens överhuvud, Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg. Han är galjonsfiguren för den svenska åsiktsdiktaturen. →

Läs mer via Åsiktsdiktatur – Maktetablissemangets visar sitt fula tryne — VAKEN.se

Originaltext: anthropocene.live

David Spjuth, Lorents Landgren och Örjan Landgren vilseleder om 5G – Mona Nilsson — NewsVoice.se – 31 Juli, 2019

5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

(NewsVoice.se)

REPLIK. “I en debattartikel gör Lorents Landgren, Örjan Landgren och David Spjuth, en rad påståenden om 5G som är gravt felaktiga. Landgren/Landgren är teknikstudenter medan David Spjuth kommer från ett telekombolag”. Det skriver Mona Nilsson som varnar att debattörernas kompetens saknas för att kunna bedöma 5G-risker.

Text: Mona Nilsson

5G och annan trådlös teknik (4G, 3G, 2G och WiFi, radar mm) sänder ut mikrovågsstrålning. Sådan strålning är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” av IARC men enligt ledande svenska och internationella experter bör den betraktas som ”cancerogen för människa” i samma kategori som asbest, tobak och dioxin, dvs att cancereffekten är fullt bevisad.

Läs mera via David Spjuth, Lorents Landgren och Örjan Landgren vilseleder om 5G – Mona Nilsson — NewsVoice

Swexit – EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa — NewsVoice – 1 Juni, 2018

Swexit - EU-flagga, montage, Wikimedia-Commons

Syftet med EU är att fortsätta att ta makten från de enskilda länderna och människor förlorar möjligheten att kunna påverka sina liv, sin vardag och sitt eget land. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa. Inlägget Swexit – EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa dök först upp på NewsVoice…..Läs mera

via Swexit – EU:s superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa — NewsVoice

Chemtrails – Sweden – May 27, 2018

Hi all

These Chemtrails photos are from the northern parts of Stockholm County, Sweden

Message to the White Hats and the Alliance: It´s now time to arrest the Swedish Government for High Treason & Crimes against the Swedish people. Please help us to stop this Poisoning of Humanity and Mother Earth. /TheLightHasWon

May 27, 2018

May 26, 2018

May 25, 2018

May 24, 2018

May 20, 2018

Copyright-TheLightHasWon

The Swedish dark cabal Government – May 6, 2018

Hi All

The Swedish dark cabal Government still spraying toxic chemtrails. Photos from the Stockholm area today May 6, 2018. The Alliance where are you? /The Light Has Won

 

Copyright – TheLightHasWon

Tvångsvaccinering ett brott mot mänskliga rättigheter – Riksdagsbeslut tas 26 april 2018

Sara Boo och Michael Zazzio på NHF skriver i en 29 sidor lång skrivelse att tvångsvaccinering strider mot svensk grundlag samt mot en mängd internationella konventioner och fördrag. Inlägget Tvångsvaccinering ett brott mot mänskliga rättigheter – Riksdagsbeslut tas 26 april 2018 dök först upp på NewsVoice…..Läs mera

via Tvångsvaccinering ett brott mot mänskliga rättigheter – Riksdagsbeslut tas 26 april 2018 — NewsVoice

Today’s Chemtrails – Stockholm, Sweden – March 18, 2018

Hi All!

Chemtrails have not yet been stopped. I appeal to President Trump to stop this poisoning of Humanity and Mother Earth. Please Mr President Trump “Drain the Swamp” here in Sweden to, The Swedish  criminal socialist government are responsible for this spraying in our skies.  /The Light Has Won

 

 

COPYRIGHT – TheLightHasWon

 

Chemtrail spraying in Sweden by the Swedish Criminal Government – Photos from September 10, 2017

 

Bildresultat för copyright Copyright – TheLightHasWon

Update – 2017-09-11

Chemtrails, English:

“Unsuspecting citizens mistake chemtrails for regular airplane tracks, but that’s not what they are. They’re chemical loads that are poured out above our heads by planes that have been specially equipped for this. The objective of these loads is to make the population ill and to inhibit their development. This operation is part of the illuminati’s ambition to force back the world population to proportions they can control (approx 500 million). They’re led by NATO, which, just as the UN, is an illuminati organisation.

Chemtrails can be recognised by the thick stripes they form in the sky. They don’t dissolve within a few seconds, as normal exhaust fumes of planes (also called contrails) do, but slowly fan out. Since they are nearly always sprayed in a screen pattern by multiple planes, they can fill up a clear blue sky nearly entirely with a white veil within half an hour.

A list of things to be found in chemtrails:

Heavy metals such as barium, aluminium, strontium, cadmium, titanium
Viruses, bacteria, mould and mycoplasmas (which are related to the pathogenic kinds  that are used in biowarfare)
Chemicals such as polymeric fibres, calcium chloride (CAC12), silver iodide (Agl) and ethylene dibromide (EDP) which was used as pesticide, among other uses, but is now prohibited because it’s carcinogenic

Some of these chemicals have a consciousness-inhibiting effect on the brain.

Chemtrails are mostly poured out over the western world. In densely populated areas you can usually see chemtrails multiple days a week, in thinly populated areas only sporadically.

Read more at: http://thegreaterpicture.com/chemtrails.html

———————————————————

Chemtrails, Svenska:

“Intet ont anande medborgare gör misstaget att ta chemtrails för vanliga spår efter flygplan – men det är inte vad de är! De är kemiska laster som hälls ut över våra huvuden av planen som är speciellt utrustade för detta. Syftet med dessa laster är att göra befolkningen sjuk och att hämma dess utveckling. Denna operation är en del av Illuminaternas ambition att tvinga världens befolkning till proportioner som de kan kontrollera (till ungefär 500 miljoner). De leds av NATO, vilka, precis som FN, är en Illuminati-organisation.

Chemtrails kan kännas igen på de tjocka ränder de bildar på himlen. De löses inte upp inom några sekunder, som normala avgaser från flygplan gör (även kallade kondensstrimmor) , och så sakta löses upp. Eftersom de nästan alltid sprayas i ett mönster av flera plan kan de fylla upp en klarblå himmel nästan helt och hållet med en vit slöja inom en halvtimma.

En lista på saker som finns i chemtrails (2):

Tungmetaller såsom barium, aluminium, kadmium, titan
Virusbakterier, mögel och mykoplasma (vilket är relaterat till den patogena typ som används i biologisk krigföring)
Kemikalier såsom polymerfibrer, kalciumklorid (CAC12), silverjodsalt (Agl) och etylenedibromid (EDP) som bland annat användes som bekämpningsmedel, bland många andra användningsområden, men som nu är förbjudet på grund av dess cancerframkallande förmåga.

En del av dessa kemikalier har en hämmande påverkan på medvetandet och hjärnan (3).

Chemtrails sprids för det mesta ut över västvärlden. I tätbefolkade områden kan man vanligen se chemtrails flera dagar i veckan, i glest befolkade områden endast sporadiskt.

Läs mera på: http://thegreaterpicture.com/sv/chemtrails.html