Save the Insects, Save the Farmers, Save Ourselves: New Global Report Calls for End of Industrial Agriculture — Waking Times – June 11, 2020

Andrea Germanos, Common Dreams
Waking Times

A new report released Tuesday draws attention to the worldwide decline in insects and calls for global policies to boost the conservation of both agriculture and the six-footed creatures.

The publication, entitled Insect Atlas, comes from two progressive networks: Brussels-based Friends of the Earth and Berlin-based Heinrich Böll Foundation. →

Read more via Save the Insects, Save the Farmers, Save Ourselves: New Global Report Calls for End of Industrial Agriculture — Waking Times

Sikkim vann FN:s pris för bästa policy – första delstaten i världen att helt förbjuda pesticider — TV Hälsa – 20 September, 2019

(TV-Hälsa)  Sikkim, en mindre delstat i Indien var den första att gå över till helt ekologisk jordbruk redan 2016. Turismen ökade med 70 procent, och marken har blivit helt återställd. Människor över hela världen har besökt platsen, där över 4,500 olika växtarter och sällsynta vilda djur lever i ett blomstrande ekosystem. →

Läs mera & video: BBC News: “Will organic revolution boost farming in India? – BBC News” (2:15) via  — TV Hälsa