Samhället klarar inte av att ta ansvar för folkhälsan — VAKEN.se – 16 Januari, 2020

(VAKEN.se)  Sedan förra sekelskiftet har vår värld drabbats av en snabbt växande metabol sjuklighet som idag orsakar 40 miljoner förtida dödsfall årligen och som redan påverkat halva jordens befolkning. Dessa sjukdomar är i huvudsak karies, fetma, insulinresistens, diabetes-2, hjärtkärlsjuklighet, cancer, demens och en rad autoimmuna sjukdomar. Om allt vore normalt borde detta fått alla larmklockor att ringa, men det har de inte gjort. →

Läs mera via Samhället klarar inte av att ta ansvar för folkhälsan — VAKEN.se

Bleeding gums a glaring symptom of vitamin C deficiency — NaturalNews.com – November 22, 2018

(Natural News) Our bodies need vitamin C for proper tissue growth and repair. It also promotes a healthy immune system. However, because our bodies can’t produce vitamin C on their own, it has to come from an outside source such as the food we eat. Without adequate vitamin C, we could succumb to scurvy, which can be identified by………Read more

via Bleeding gums a glaring symptom of vitamin C deficiency — NaturalNews.com