7 Amazing Medicinal Mushrooms for Cancer Care and Prevention — The Truth About Cancer – October 24, 2019

types of mushrooms for cancer

(The Truth About Cancer)  Medicinal mushrooms have a rich history in many ancient Asian healing practices, and have been customarily prescribed and used for countless ailments. There is mounting scientific evidence to prove that certain varieties of mushrooms are among the most powerful functional foods for cancer prevention and treatment. With enough science on their side, could mushrooms soon become a common solution for cancer patients trying to avoid the horrors of chemotherapy and radiation? →

Read more via 7 Amazing Medicinal Mushrooms for Cancer Care and… — The Truth About Cancer

Svamparnas medicinska egenskaper (mushrooms medicinal properties) — TV Helse i Sverige -18 Oktober, 2018

Svampar får allt mer uppmärksamhet när det gäller de fantastiska egenskaper de har visat sig ha vid en mängd olika behandlingsformer. Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer har i kombination med behandling med svampar och västerländsk medicin, gett goda resultat, enligt Jerry Angelini, kunskapsdirektör vid Host Defense i USA. Text: Arnt-Olav Enger, “Soppens medisinske egenskaper” | Översättning:Madeleine Lidman…..Läs mera & video:”Soppens magiske verden – Episode 2 : Soppens medisins (video in english)”

via Svamparnas medicinska egenskaper — TV Helse i Sverige