Sikkim vann FN:s pris för bästa policy – första delstaten i världen att helt förbjuda pesticider — TV Hälsa – 20 September, 2019

(TV-Hälsa)  Sikkim, en mindre delstat i Indien var den första att gå över till helt ekologisk jordbruk redan 2016. Turismen ökade med 70 procent, och marken har blivit helt återställd. Människor över hela världen har besökt platsen, där över 4,500 olika växtarter och sällsynta vilda djur lever i ett blomstrande ekosystem. →

Läs mera & video: BBC News: “Will organic revolution boost farming in India? – BBC News” (2:15) via  — TV Hälsa

5 ways to eliminate cancer cells — NaturalHealth365 – August 9, 2019

(NaturalHealth365) We now know that most cancers are avoidable with simple, yet powerful changes to our diet and lifestyle habits.  Yet, today we see nearly 1 in every two people getting some form of cancer in their lifetime and a conventionally-trained physician is only permitted to offer surgery, chemotherapy or radiation – which (in truth) will never stop cancer cells from growing out-of-control.

Read more via 5 ways to eliminate cancer cells — NaturalHealth365