Swebbtv Nyheter 25 juni 2021

Välkommen till Swebbtv nyheter 25 juni 2021

En ny hälsoorganisation vid namn Bota Sverige höll under onsdagen en alternativ presskonferens utanför Folkhälsomyndigheten i Solna. Bota Sverige är en grupp av hälso- och sjukvårdspersonal som verkar för att svenska folket får tillgång till vetenskapligt beprövade och patientsäkra behandlingsmetoder mot Covid-19, och gruppen har som mål att arbeta utan ekonomiska vinstintressen för en god hälso- och sjukvård.

Läs mer & Swebbtv Nyheter(11:18): https://swebbtv.se/w/448be372-247e-4f68-b946-7af4cc7c7b91

Scientists Successfully Create The First Human-Pig Hybrid In A Lab (video) – October 30, 2017

PigHuman

By Amanda Froelich Truth Theory – Posted on

Pig-human hybrid,Lab-grown human organs,News,Science,Medicine,Technology,Species,Biology,Chimeras
In a move that can only be deemed controversial, the first pig-human hybrid has been created in a lab. Researchers successfully grew human cells inside early-stage pig embryos, leading to the creation of the first pig-human hybrids. The result is described as an interspecies chimeras.
The experiment is still in its early days, but scientists believe the “breakthrough” could one day lead to lab-grown human organs that could be transplanted into people who need them. If successful, hundreds of thousands of lives would be saved….

Read more & video at: truththeory.com