Övertygande forskningsbelägg: WiFi skadar hjärnan och DNA — Strålskyddsstiftelsen – 30 September, 2019

(Strålskyddsstiftelsen)  Strålskyddsstiftelsen har gjort en ny sammanställning av forskningen som visar skadliga effekter av den mikrovågsstrålning som sänds ut av WiFi. I ett nytt faktablad visas att upprepad forskning under många år visat att mikrovågsstrålning från WiFi är skadligt för hjärnan, andra organ och för våra celler. Det saknas helt forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att långvarigt exponera barn för WiFi. Ändå har tekniken införts på bred front i stort sett utan undantag i de svenska skolorna och förskolorna. – En stor skandal, konstaterar Strålskyddsstiftelsen. →

Läs mera via Övertygande forskningsbelägg: WiFi skadar hjärnan och DNA — Strålskyddsstiftelsen

Brussels halts 5G deployment indefinitely: 5G project, says authorities, not compatible with radiation safety standards – NaturalNews.com – August 20, 2019

Image: Brussels halts 5G deployment indefinitely: 5G project, says authorities, not compatible with radiation safety standards

(Natural News) In the next year, preliminary 5G networks are set to roll out in China, the United States, South Korea, and Japan. In the next seven years, operators are projected to invest over $1 trillion to expand 5G wireless technology. With 5G, the telecom industry promises instant connectivity, paving the way for “smart cities.” 5G is a Big Tech dream come true – a data collection boon that will tie all internet-connected devices together and increase connectivity speeds up to 1000 times greater than existing 4G networks. As investors scramble to get a piece of the 5G pie, the technology is not projected for deployment in every first-world countrynor will it be accepted by every big city.

Read more