Klimatförändringarna beror sannolikt på naturliga förändringar med moder jord och i vårt solsystem – Palbergstrom.com – 7 December, 2018

Publicerades 2018-12-05 – Pål Bergström

Det mesta talar för att vi genomlever naturliga klimatförändringar där koldioxid spelar ingen eller en marginell roll och att vi går mot kallare klimat. Fakta som ligger till grund för detta antagande är något mainstream media mörkar. Ett akut problem som måste lösas innan vi tar större beslut.

Läs merapalbergstrom.com

“Climate change” hoax starting to crumble as scientists admit doom projections were totally wrong (Videos) — April 28, 2018

(Natural News) Climate change has been presented as an irrefutable fact; a happening that cannot be ignored, with even the slightest change in weather being named a harbinger of imminent disaster. But the truth is that the notion of global warming has always been up for debate — and new science continues to show that…Read more & videos

via “Climate change” hoax starting to crumble as scientists admit doom projections were totally wrong — NaturalNews.com