How the Dutch Use Architecture to Feed the World — Prepare For Change – March 22, 2020

© Tom Hegen

(Prepare For Change)

By Niall Patrick Walsh,

The Netherlands is the world’s second-biggest exporter of agricultural products. This is remarkable when one considers that the only country which tops the Netherlands, the United States, is 237 times bigger in land area. Nevertheless, the Netherlands exported almost $100 billion in agricultural goods in 2017 alone, as well as $10 billion in agriculture-related products. The secret to the Netherlands’ success lies in the use of architectural innovation to reimagine what an agricultural landscape can look like. →

Read more, images & video clip via — Prepare For Change

Tege Tornvall: Sveriges riksdag bör återkalla klimatlagen — NewsVoice – 22 Mars, 2020

Tege Tornvall, eget verk

(NewsVoice)  KLIMAT & MILJÖ. Svensk klimatdebatt utgår från att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat. Därför har riksdagen beslutat om en klimatlag och klimatmål, som vi alla måste följa. Dessa behandlas nu som huggna i sten. De får inte ifrågasättas utan gäller som trosbekännelse i vad som tycks vara en ny statsreligion med Naturen och Klimatet som nya gudomar. →

Läs forts. via Tege Tornvall: Sveriges riksdag bör återkalla klimatlagen — NewsVoice

(Video) Naomi Seibt: Hur blir man en klimatrealist | Naomi Seibt – How to become a Climate realist — VAKEN.se – 6 Mars, 2020

(VAKEN.se)  Naomi Seibt går igenom hur hon blev en klimatrealist och hur man kan bemöta rörelsen som driver klimatalarmismen. Hon har varit omskriven i svensk media de sista veckorna men detta är den första intervjun av svenska media med henne där hon får chans att bemöta en del av kritiken mot henne och förklara sina åsikter.

Stöd hennes arbete här: https://www.paypal.me/NaomiSeibt2000

Följ henne på Youtube och Twitter

Video : “Naomi Seibt – How to become a Climate realist” (18:57) via VAKEN.se

(Video) “The In-depth Story Behind a Climate Fraud” |En djupdykning i klimatbedrägeriet — VAKEN.se – 29 Februari, 2020

(VAKEN.se)  Dr. John Robson undersöker vad som ligger bekom de oriktiga och till och med lögnaktiga uppgifterna om att 97 % av världens klimatforskare håller med om att att människan orsakar en global uppvärmning som är akut farlig.

Video: “The In-depth Story Behind a Climate Fraud” (16:15) via VAKEN.se 

Dangerous climate “cult” ignores science — NaturalNews.com – February 25, 2020

(Natural News) MADRID — Numerous scientists and experts have argued that the alarmists peddling hysteria about the man-made global-warming hypothesis are behaving as members of a religious cult while claiming to be acting on the basis of science. Instead of rejecting or revising their earlier dire warnings of climate catastrophe based on the growing body of scientific evidence arguing against their alarmism, they cling to their discredited dogma that environmental doomsday is fast approaching. →

Read more via Dangerous climate “cult” ignores science — NaturalNews.com

Klimatfrågan sammanfattad — Nya Dagbladet – 3 Februari, 2020

Foto: Wang Kun Hung/CC BY 2.0

(Nya Dagbladet)  Historiskt sett är koldioxid en bristvara i atmosfären trots sentida marginella ökning. Tidigare eror har globalt varit 5-10 grader varmare, haft flerfalt högre CO2-halt och haft rikare växt-och djurliv.

Mer värme och koldioxid får det att växa mer. Välkommen uppvärmning (återhämtning) sedan Lilla Istiden mellan cirka 1300 och 1870 har gynnat Jordens liv och växtlighet. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd och svält. Fler har fått det bättre. →

Läs mera via Klimatfrågan sammanfattad — Nya Dagbladet

100+ Scientific Papers Show That Carbon Dioxide’s Effects on the Climate Are “Negligible” — Humans Are Free – January 24, 2020

100+ Scientific Papers Show That Carbon Dioxide’s Effects On The Climate Are “negligible”

Climate change activists love to insist that carbon dioxide is behind global warming, and they’ve made a sport out of refuting claims to the contrary. →

Read more via 100+ Scientific Papers Show That Carbon Dioxide’s Effects on the Climate Are “Negligible” — Humans Are Free