En sorgens dag – Sverige inför vaccinpass | AlmaNova

Den 1:a december 2021 är en sorglig dag i svensk historia. Det är dagen då den elitstyrda agendan tog över den annars självständiga svenska pandemilinjen. Det är dagen då de styrande drog åt svångremmen för att med hårda tag kunna styra eller tvinga vissa till underlåtelse. Eller som Anders Tegnell uttrycker det: ” vaccinpassen är…

En sorgens dag – Sverige inför vaccinpass — AlmaNova

The Final Wakeup Call: Important Historic Facts | Belangrijke historische feiten | Wichtige historische Fakten | Faits historiques importants | Hechos históricos importantes | Importanti fatti storici

Exterrestrials live on Earth

The Negative Alien Agenda 

Society of Jesus Diabolical Plan for a New World Order

Major changes to restore our status

The Final Wakeup Call | By Peter B. Meyer – November 24, 2021

Atlantis Civilisation far ahead of ours

Historians have established that the first landing on Earth of the Nefilim specifically called Anunnaki took place about 450,000 years ago. And they have destroyed the civilisation of Atlantis. It is clear that these beings had the means of interplanetary travel more than 500,000 years ago. Meanwhile, scholars have concluded that life actually also developed on the outer planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.

Continue Reading → Important Historic Facts — The Final Wakeup Call

Nederlands: Belangrijke historische feiten

Buitenaardse wezens leven op Aarde De Negatieve Buitenaardse Agenda De Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde Grote veranderingen om onze status te herstellen   Atlantis Beschaving ver vooruit op de onze Historici hebben vastgesteld dat de…Continue Reading

Deutsch: Wichtige historische Fakten

Außerirdische Wesen leben auf der Erde Die negative extraterrestrische Agenda Der teuflische Plan der Gesellschaft Jesu für eine neue Weltordnung Wichtige Änderungen zur Wiederherstellung unseres Status   Die Zivilisation von Atlantis ist der unseren weit voraus Historiker haben festgestellt, dass…Continue Reading

Français: Faits historiques importants

Des êtres extraterrestres vivent sur Terre L’agenda extraterrestre négatif Le plan diabolique de la Compagnie de Jésus pour un nouvel ordre mondial Des changements majeurs pour restaurer notre statut La civilisation de l’Atlantide est très en avance sur la…Continue Reading

Español: Hechos históricos importantes

Los extraterrestres viven en la Tierra La agenda alienígena negativa  Plan Diabólico de la Sociedad de Jesús para un Nuevo Orden Mundial Cambios importantes para restaurar nuestro estatus   Civilización de la Atlántida muy por delante de la nuestra Los…Continue Reading

Italiano: Importanti fatti storici

Gli extraterrestri vivono sulla Terra L’agenda aliena negativa Piano Diabolico della Compagnia di Gesù per un Nuovo Ordine Mondiale Grandi cambiamenti per ripristinare il nostro status La civiltà di Atlantide molto più avanti della nostra Gli storici hanno stabilito che…Continue Reading

Canadian ER Doctor: At Least 80% of Patients Double Vaxxed – Quits Job Over Vaccine Mandate | Health Impact News

by Brian Shilhavy – October 10, 2021
Editor, Health Impact News

Gary Sims is the President and CEO of Grey Bruce Health Services Hospital in Ontario, Canada.

In August they had an online “Town Hall” meeting regarding staff and mandatory vaccinations. Mr. Sims was bemoaning the fact that the unvaccinated were filling the hospitals, and that this Fall they were going to need more “pediatric” beds to handle the projected incoming of children suffering from COVID-19 because they were not vaccinated.

Read more & The Iron Will Show, interview(49:16): Canadian ER Doctor: At Least 80% of Patients Double Vaxxed – Quits Job Over Vaccine Mandate — Health Impact News

SwebbTV: Intervju med advokat dr Reiner Fullmich om bedrägeriet med coronapandemin

SwebbTV – 10 Oktober, 2021

Jesper Johansson gör här en intervju för Swebbtv med den tyska advokaten dr Reiner Fullmich.

Fullmich berättar att det inte finns någon grund för de åtgärder som genomförs med anledning av pandemin.

Det finns ingen grund för genomförande av vaccinationskampanjen. De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga.

Läs mer & SwebbTV intervju(1:05:15): https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

Stor majoritet av coronadödsoffer var fullvaccinerade | Nya Dagbladet

Nya Dagbladet – 11 September, 2021

Enligt officiell data från den brittiska regeringen så var två tredjedelar av personerna som dog av deltavarianten av covid-19 fram till augusti i år ”fullvaccinerade” sedan tidigare. Även procentuellt är dödligheten betydligt högre bland ”fullvaccinerade” än bland de som inte tagit något vaccin alls.

Läs mer: Stor majoritet av coronadödsoffer var fullvaccinerade — Nya Dagbladet

Medicinreporter Anna Bratt förvillar om vaccinskador | NewsVoice.se

NewsVoice.se – 9 September, 2021

Text: Max Lundqvist | Dagens Nyheter refuserade denna replik utan motivering

REPLIK. I Dagens Nyheter den 26:e aug kommenterade medicinreporter Anna Bratt att 281 personer i Sverige har rapporterats avlidna med misstänkt koppling till vaccin mot Covid-19. Majoriteten av de avlidna har sannolikt dött av andra orsaker, hävdar Bratt.

Läs mer: Medicinreporter Anna Bratt förvillar om vaccinskador — NewsVoice.se

W.H.O. Concedes the Covid Virus Is Just Like the Common Flu! 500,000 Americans Dead From Vaccine! – A Must Video(Dr. Reiner Fuellmich)

By John Rolls (Reporter) – August 5, 2021

Video(10:34): https://beforeitsnews.com/health/2021/08/w-h-o-concedes-the-covid-virus-is-just-like-the-common-flu-500000-americans-dead-from-vaccine-a-must-video-3040923.html

VIDEO: Episode 24: Leave Our Kids Alone | Dawson & Mahoney

By Digital Warrior Productions – August 1, 2021

Dawson & Mahoney with advice on how to handle the kids returning to school, a touch of Sleepy Creepy Joe and Hunter. Also, as if it wasn’t tricky enough, dating gets much much harder.

Video(43:28): https://digitalwarriorproductions.com/episode-24/

VIDEO: COVID MRNA VACCINES SCAM – Modified DNA Transgenic TransHumans Agenda | The Great Awakening

By The Great Awakening – July 27th, 2021

It’s Time For Everyone To Wake Up!
The Globalists Deep-State & Plandemic Secrets You Need To Know ASAP.
Visit And Share: https://greatawakening.world/

Video(14:08): https://odysee.com/@greatawakening:c/dna-vaccines:a