(Video) Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln – 9 Februari, 2020

Fil. doktor Jacob Nordangård har gett ut den mycket intressanta boken “Rockefeller – En klimatsmart historia”. Det är en häpnadsväckande berättelse om hur familjen Rockefeller genom sin oljeverksamhet blev världens rikaste finansfamilj och hur Rockefeller har haft ett viktigt inflytande för skapandet av FN, EU och den nu rådande klimatskrämseln. →

Läs mera & video:Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln” (1:35:20)

Hidden Criminals Rule the Earth — The Final Wakeup Call – September 25, 2019

Globalisation is the Path to Complete Dictatorship

Committee of 300

The Origin of the Black Nobility

Secret Societies 

Source: (The Final Wakeup Call)

Black Nobility

History describes world events resulting from the machinations of a powerful, hidden cabal of secret organisations, comprising the global elite: the banks, wealthy families like the Rothschilds and Rockefellers, non-official organisations like the Bilderberg, Council of Foreign Relations, the Trilateral Commission, organised crime, shadowy agencies within the government, secret societies like Skull and Bones, the Jesuits, the Freemasons, and so on.

Continue Reading →

via Hidden Criminals Rule the Earth — The Final Wakeup Call – English

Nordangård: Rockefeller bakom FN, EU, klimathot, massövervakning, Bilderberggruppen — NewsVoice.se – 29 Maj, 2019

Filosofie doktor Jacob Nordangård gav nyligen ut boken “Rockefeller – En klimatsmart historia”. NewsVoice har tidigare publicerat Nordangårds artiklar i ämnet, texter som sedan blivit till kapitel i boken som sammanfattar familjen Rockefellers globalistiska påverkan i Västvärlden. 

SwebbTV har intervjuat Jacob Nordangård. Några punkter från intervjun:

Läs mera & video via Nordangård: Rockefeller bakom FN, EU, klimathot, massövervakning, Bilderberggruppen — NewsVoice