(VIDEO) EU-parlamentariker: Stoppa regeringarnas covidförtryck | NewsVoice.se

“Jag kommer att göra allt jag kan för att göra det känt för världen att er en gång fria och liberala demokrati har förvandlats till en totalitär regim som trampar på mänskliga rättigheter, medborgerliga friheter och rättsstatsprincipen”. Med dessa ord vill EU-parlamentarikern Christine Anderson uppmana alla medborgare att agera mot förtryckarna. “Jag är tysk och…

EU-parlamentariker: Stoppa regeringarnas covidförtryck — NewsVoice.se