Attorney and former Israeli defense officer: 5G radiation is dangerous | NewsVoice.se

NewsVoice.se – July 25, 2021

FREE VOICE. Dafna Tachover is the Director of the 5G and Wireless Harms Project of the Children’s Health Defense (CHD), a non-profit organization chaired by Robert F. Kennedy’s Jr, dedicated to eliminating the epidemic of chronic sickness in children from environmental toxins.

Read more & Video interview by Aga Wilson(1:06:29): Attorney and former Israeli defense officer: 5G radiation is dangerous — NewsVoice.se

Advokat och tidigare israelisk IT-officer: 5G-strålning är farlig | NewsVoice.se

NewsVoice.se – 25 Juli, 2021

ELEKTROSMOG. Advokaten Dafna Tachover är chef för projektet 5G och Wireless Harms som drivs av Children’s Health Defense (CHD), en ideell organisation med Robert F. Kennedys Jr som ordförande. CHF arbetar med att eliminera epidemisk och kronisk sjukdom hos barn. Tachover säger att själva pulsningen av strålningen förmodligen är det mest skadliga.

Läs mer & intervju: Aga Wilson(1:06:29): Advokat och tidigare israelisk IT-officer: 5G-strålning är farlig — NewsVoice.se