Statiner dubblerar risk för demens och är kopplade till covid-dödsfall | VAKEN.se

Doctored Peter Breggin ADHD polska läkare Industriläkare Sanofi Läkemedelsverket godkänner ADHD-medicin GlaxoSmithKline-anställd

VAKEN.se – 28 Juli, 2021

Användningen av statinkolesterolsänkande läkemedel har ökat i årtionden1 och de är bland de mest använda medicinerna i världen. I USA tar nära 50% av vuxna över 75 år statiner2 för att sänka sitt kolesterol i det missriktade hoppet om att förebygga hjärtsjukdomar, hjärtattacker och stroke.

Det finns inte bara starka bevis som tyder på att statiner är ett kolossalt slöseri med pengar, men deras användning kan också skada din hjärnhälsa – mer än fördubbla din risk för demens i vissa fall.3

Fördelen måste tydligt uppväga risken när det gäller någon läkemedelsbehandling, men detta är sällan fallet med statiner, som inte skyddar mot hjärt-kärlsjukdom och är kopplade till ett antal hälsotillstånd4,5 inklusive demens, diabetes6 och till och med ökad risk för dödsfall i covid-19.7

Läs mer: Statiner dubblerar risk för demens och är kopplade till covid-dödsfall — VAKEN.se

All about nutritional yeast plus 5 simple ways to add it to your diet | NaturalHealth365

by: Sara Middleton, staff writer | July 17, 2021

nutritional-yeast

(NaturalHealth365) Yeast is a microorganism from the fungus family.  You probably know it for its role in raising bread dough and brewing beer.  But one type of this fungus, known as nutritional yeast, has recently been making waves in the vegan and vegetarian communities.

This unexpected food source contains an impressive range of nutrients and may offer some important health benefits.  Here’s what you may want to know.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/nutritional-yeast-benefits-3905.html

Do you suffer from chronic pain? Try THESE drug-free, non-invasive natural interventions to get relief | NaturalHealth365

by: Lori Alton, staff writer | June 15, 2021

chronic-pain

(NaturalHealth365) Over 20 percent of American adults suffer from chronic pain – defined as pain lasting longer than three months, or pain that persists beyond the normal healing time for an underlying condition or injury.  A debilitating and frustrating condition, chronic pain exacts a serious toll on sleep, job performance, interpersonal relationships, and quality of life.

While researchers report that chronic pain is one of the leading reasons for individuals to seek medical care, all too often the treatment they receive appears to be sadly inadequate.  A newly published study shows that the number of people living with chronic pain significantly increased across every US adult demographic in the years 2002 through 2018, with researchers calling the rise “steep, sustained and pervasive.”

Read more: https://www.naturalhealth365.com/chronic-pain-3869.html

Tidigare Microsoft-chefen: 5G kan vara farligt | Nya Dagbladet – 15 April, 2021

Frank Clegg har en bakgrund hos IBM och var tidigare ordförande för Microsoft Canada. Nu engagerar han sig istället för säker teknologi i Canadians For Safe Technology och varnar för att hälsoriskerna med 5G-teknologin kan vara mycket stora och att människor riskerar att bli svårt sjuka av den medföljande strålningen...

https://nyadagbladet.se/it-overvakning/tidigare-microsoft-chefen-5g-kan-vara-farligt/

Mer om skadlig strålning via Strålskyddsstiftelsen: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/

Expertutredning i Schweiz: Strålning orsakar oxidativ stress | Nya Dagbladet – 5 April, 2021

Den schweiziska statliga expertgruppen Berenis publicerade i januari en utredning som drar slutsatsen från befintliga forskningsresultat att mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress kan leda till olika sjukdomar – framförallt hos barn och gamla och personer med immunbristsjukdomar, Alzheimers eller diabetes.

https://nyadagbladet.se/halsa/expertutredning-i-schweiz-stralning-orsakar-oxidativ-stress/

Houston physician warns Pfizer and Moderna mRNA vaccines don’t provide immunity against coronavirus | NaturalNews.com

March 28, 2021 by: Nolan Barton

(Natural News) A physician in Houston, Texas aired his concerns over the mRNA technology used to make the Pfizer and Moderna Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccines. In a video posted to Rumbleon March 15, Dr. Steve Hotze asserted that the first two jabs made available to the Americans don’t really provide immunity against COVID-19.

Read more: Houston physician warns Pfizer and Moderna mRNA vaccines don’t provide immunity against coronavirus — NaturalNews.com

Reverse Insulin Resistance With These 8 Foods | Wake Up World

March 18th, 2021

By Sayer Ji | Contributing writer for Wake Up World

Research indicates that you don’t need drugs to control blood sugar. Food, herbs, and spices are the future of medicine.

Read more: Reverse Insulin Resistance With These 8 Foods — Wake Up World

Panax ginseng supports brain health in extraordinary ways, study suggests | NaturalHealth365

panax-ginseng-benefits

by: Lori Alton, staff writer | February 15, 2021

(NaturalHealth365) Virtually everyone is familiar with the feeling of physical fatigue: the sense of tiredness, the heaviness in the limbs, the overwhelming desire to rest.  But there is another kind of fatigue that can be just as debilitating: mental fatigue.  Sometimes referred to as “brain fog,” this temporary – but frustrating – mental state is characterized by impaired concentration, “fuzzy” thinking, lack of mental focus, and difficulty with simple cognitive tasks that would ordinarily be easy to complete.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/panax-ginseng-benefits-3731.html

Blood sugar help: Research reveals MULTIPLE benefits of garlic for diabetics | NaturalHealth365

garlic-offers-diabetes-benefits

by: Edit Lang, staff writer | December 28, 2020

(NaturalHealth365) According to U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates, in the U.S. alone, over 34 million people live with diabetes, and another 88 million with prediabetes.  Add the two numbers together, and you end up with a “public health crisis.”

Read more: https://www.naturalhealth365.com/multiple-garlic-benefits-for-diabetes-3674.html

Åt sig frisk – då sa sköterskan att hon skulle dö | VAKEN.se

LCHF-kost

VAKEN.se – 23 December, 2020

Carola Bakken övergav diabetesråden från den konventionella vården och började i stället äta lågkolhydratkost. När hon gick hon till diabetessköterskan för att berätta om att hon inte längre behövde äta medicin i samma mängd, då hennes blodsocker var mer stabilt efter att ha lagt om kosten, fick hon en oväntad reaktion. Sköterskan fick total panik och sa till Carola Bakken att hon skulle dö av näringsbrist.

Läs mer: https://www.vaken.se/at-sig-frisk-da-sa-skoterskan-att-hon-skulle-do/