Irritable bowel syndrome RELIEF: 6 ways glutamine can help, according to a new study — Natural Health 365.com – November 28, 2018

(NaturalHealth365) If you’re one of the estimated 45 million Americans living with irritable bowel syndrome – also called IBS – then you understand how upsetting this common condition can be.  Constipation and diarrhea are probably constant companions of yours, as well as issues like bloating, a sense of bowel urgency, and abdominal pain – often worse right after eating.  But, have you heard how glutamine can help?

In the quest to find natural solutions for IBS or digestive upset, adding a glutamine supplement to a well-balanced diet could be the next key step. And even if you don’t have irritable bowel syndrome, this amino acid could very well still be beneficial for your overall well-being……..Read more

via Irritable bowel syndrome RELIEF: 6 ways glutamine can help, according to a new study — Natural Health 365

Smaken som dödar – varning för excitotoxiner — VAKEN.se – 16 Oktober, 2018

skräpmat

Om någon berättade för dig att ett kemiskt ämne som tillsätts i maten kan orsaka hjärnskador hos dina barn så att de senare får beteenderubbningar, inlärningssvårigheter, övervikt och infertilitetsproblem. Om det kan visas att ämnet allvarligt kan förvärra nervsjukdomar som Parkinson, Huntingson, Alzheimer och ALS. Och att ämnet inte fyller någon näringsmässig funktion. Vad skulle…..Läs mera

via Smaken som dödar – varning för excitotoxiner — VAKEN.se