Rapport från Vita Hattarna #59, 20 Januari, 2017

Rapport från Vita Hattarna #59

20 januari, 2017

EN NY ERA TAR VID

När man får gå igenom en större transformation, en som har potentialen att bli livsomvälvande och en väsentlig tidpunkt i historien, blir man ödmjuk av bara tanken att få bevittna en sådan tid. På ett eller annat sätt har vi alla blivit informerade om historiska händelser som var betydelsefulla för vår planets utveckling och de generationer som följde. Betydelsefulla händelser, när en specifik väg skulle väljas, har lett till en serie händelser som tar oss fram till idag. Vi är medvetna om att vissa skulle syfta på dessa händelser som specifika vägar eller som tidslinjer, med förståelsen om att ifall händelserna hade utfallit på ett annorlunda sätt, så skulle världen nu vara mycket annorlunda.

Idag kl 12:00 EST börjar en ny era.

De senaste arton månaderna har varit omvälvande och de nästföljande 4 åren och kanske 8 åren kommer att få det gångna året att se ut som en aptitretare.

Trots allt oljud och pladder som har skapats av MOP (massmedia) efter deras mörka kabal-direktörers uppmaningar, eggande, och befallningar, kommer Trump att sväras in som USA:s 45:e President. Trots det politiska gallerispel, den fränhet och det skådespel som politikerna på bägge sidorna om mittgången uppvisar, kommer början på slutet för dem och deras marionett-mästare att infalla med kraft, måndagen den 23 januari, 2017.

Donald Trump är en affärsman, ingen politiker. Politikerna har sålt USA till en mörk, utländsk kabal för tiotals år sedan. De flesta är advokater, som kommer att fortsätta utöva sitt yrke i Kongressen, deras klienter är först och främst de bankirer, läkemedelsföretag, media-storföretag, lobbyister och utländska intressen som fyller sina fickor och ökar på sina bankkonton, snarare än de röstare som valde in dem till deras poster. Desamma som spenderar likt berusade sjömän och använder sig av den obegränsade kredit som tillhandahålls dem av bankirerna vid Federal Reserve, bara för att till sina väljare och väljarnas barn och väljarnas barnbarn räcka över notan och ett skuldbelagt liv. De representerar inte sina väljare; de våldtar, de plundrar och skövlar dem medan de sitter på sina tjänster, de gömmer sig bakom sin svårfångade, utsvävande retorik som de har tränat på i en domstol eller ett styrelserum.

Så om ni förväntar er att President Trump ska komma med tomma ord, ljuga och förvilla, när han håller tal och twittrar, så kommer ni att bli besvikna. Om ni förväntar er att ska tala eller agera annorlunda när han står framför kameran eller håller tal, blir ni besvikna. Om ni förväntar er att han inte ska hålla sitt ord, att föredra det ena partiet framför det andra, så blir ni besvikna.

Donald Trump är varken en Republikan eller en Demokrat, han är en Patriot. Invalda Republikaner och Demokrater är helt enkelt underleverantörer som representerar det bolag som USA är. De berikar sig medan de stiftar lagar som förefaller vara partipolitiska, men som i verkligheten är utformade för att lämna över det sista fria landet i världen till globalister. De bryr sig inte om sina amerikanska landsmän, utan bara sina egna bankkonton och att göra sig rika på bekostnad av den amerikanska drömmen.

Så om ni förväntar er att President Trump ska lämna gränserna vidöppna för att fortsätta vända USA till ett tredje världens land, så blir ni besvikna. Om ni förväntar er att President Trump ska fortsätta skriva avtal med utländska länder för att decimera USA:s ekonomi, så kommer ni att bli besvikna. Om ni förväntar er att President Trump ska bli en marionett för de europeiska blodslinje-familjerna, blir ni besvikna. Om ni förväntar er att President Trump ska hålla den övriga världens intressen framför USA:s intressen, så BLIR ni besvikna.

Det är dags att få upp lite fart gällande det som är på gång. Om ni fortsätter att tro på den kabal-kontrollerade massmedians attack på vår frihet och President Trump, så kommer ni att missa den nya erans betydelse. Om ni fastnar i intel-gruppernas desperata försök att fortsätta med sitt stryptag på vårt land genom sina lögner, svek och sin missinformation, så kommer ni att missa betydelsen i President Trumps plan för att RÄDDA Amerika.

Han är INGEN politiker, han är en Patriot och som en Patriot kommer han av avtäcka den lögn och den fantasi som har genomsyrat detta land i över 50 år. För första gången i Amerikas historia, får vi bevittna ett motstånd mot och ett avslöjande av de makter som styr denna planet samt en återuppbyggnation av den tanke som The Founding Fathers hade när de bildade denna nation för över 250 år sedan.

De nästkommande fyra åren kommer att bli en tuff resa när den här planetens globalister och kabaler och härskare drar fram allt de har i sin trollerilåda, för att förnedra, avslöja och avleda den sanning som kommer att komma fram. De kommer att använda sig av sina resurser, hela sitt inflytande och all sin makt för att underminera President Trumps ansträngningar att rädda USA innan det är för sent. Media, politiker och affärsledare som är förrädare av detta land, kommer att avslöja sig själva under de nästkommande månaderna så som de under de senaste veckorna har gjort.

Intelgrupper som är desperata att hålla kvar sin kontroll över Skuggregeringen, kommer att fortsätta sin kamp med President Trump. Politikerna på bägge sidor om mittgången fortsätter avslöja sig själva som de förrädare de är gentemot detta land. Massmedia (MOP) fortsätter att avslöja sig själva som de styrda prostituerade de är, med att använda sin makt att fortsätta påverka allmänheten med sina lögner och sina svek och ”falska nyheter” (”fake news”). Det ankommer på oss alla att noggrant uppmärksamma detta, eftersom förrädarna och lögnhalsarna blir avslöjade genom sina egna handlingar och ord.

Att förneka detta och kasta ett blint öga mot det som äger rum, innebär att missa den historiska betydelsen av det som vi får uppleva. Det är dags att lägga partipolitiken åt sidan och stötta President Trump, på grund av att för första gången alltsedan 1960, så har vi valt en President FÖR folket, inte för planetens dolda härskare.

President Trump kommer att behöva vårt stöd, våra böner och vårt tålamod, medan han arbetar för att återställa Amerika till sin förnämliga position som ledare för den fria världen.

Det är alltid mörkast innan gryningen och när den värsta Presidenten i USA tonar bort i mörkret, tar en ny era vid.
GUD VÄLSIGNE USA

Källa: 

Översättning:

 

 

 

The Restored Republic Becomes a Reality with the Inauguration of President Donald J. Trump – January 20, 2017

Reported by Scott Mowry | http://miraclesandinspiration.com/news_the-restored-republic-becomes-a-reality-with-the-inauguration-of-president-donald-j-trump.html

It has been a long, hard-fought battle, yet here we stand on the doorstep of our Restored American Republic –– the Constitutional Republic originally envisioned by our great Founding Fathers during America’s War for Independence, beginning all the way back in the year 1776. Thank God, we have made it. Yet again!

 

 

 

 

Yes, the Second Great American Revolution is happening.

The amount of disinformation and distraction at this late stage of the game in the month of January 2017 has reached an all-time high. It was to be expected given the intensity of the energy and transformation pouring into our 3D/4D reality experience at this time on planet Earth.

High level sources have indicated in the Fall 2016, we eventually would reach a point where the disinformation would become so intense, and so overwhelming, it would thus become a clear sign the tide was turning permanently towards the light. It would appear we have arrived at that time now.

Therefore, we would like to address the voluminous amount of disinformation associated with President-Elect Donald J. Trump, who is slated to be sworn in as the 45th President on January 20, 2017. The information presented below has been culled from several high-level sources along with published alternative and mainstream news reports as noted.

Here is what we can report to you thus far.

During the 2016 primary season leading up to the Republican and Democratic National Conventions, Donald Trump was the only Presidential candidate to be considered worthy enough to be given special briefings by the US military. which were done while on a campaign stop in the state of Mississippi.

Not Democratic candidate Bernie Sanders. Not Green Party nominee Jill Stein. Not Libertarian Party nominee, Gary Johnson. And certainly not, (God forbid), eventual Democratic nominee, Hillary Clinton. Only Donald Trump was given these special briefings.

Donald Trump was considered by the US Military and White Hats/White Knights to be a true and authentic American patriot. He is not loyal to or owned by the international cabal. He cannot be bribed or bought and he is not interested in participating in the New World Order agenda. He is honest, sincere and has a real and genuine love for America. And despite media reports to the contrary, he does not lie about his agenda as the incoming President of the United States of America…………..

Read more:

Nyheter på Svenska – News in Swedish Januari 13, 2017


Benjamin Fulford Report: “Countdown to the New Age Begins” — January 9, 2017

Countdown to the new age begins as final cabal underground bases subdued


Posted by benjamin
January 9, 2017
Full Report

The battle over the planet earth is coming to an end as the final Khazarian mafia underground bases and strongholds fall, White Dragon Society sources report. However, there is still some heavy duty last minute horse trading going on between East and West as the January 20th start of the presidency of Donald Trump approaches, according to sources involved in the negotiations. The future of our planet and our species is what is at stake.

The big battle still to be concluded is the one over who exactly will be controlling the process of creating and distributing money, which is the real source of power on this planet. Put another way, what is at stake is the process of deciding what we, as a species, do in the future.

With a little over one week to go before the Trump presidency begins, it is a good time to take note that, despite his name, he is not the one holding the trump cards in this high stakes world poker match……

 
———————————————————————-
———————————————————————-

David Wilcock Update via Benjamin Fulford: “Ben walked right up to the line but did not cross it.”

David Wilcock Update via Benjamin Fulford: “Ben walked right up to the line but did not cross it.” January 09, 2017

Read more:

 

Competing Secret Space Programs Disclosure, Will Trump Do it? — January 01, 2017

A secret space program run by the U.S. Air Force with the support of the National Security Agency, Defense Intelligence Agency and the National Reconnaissance Office, has concluded that Corey Goode’s testimony of multiple secret space programs with interstellar spacecraft using temporal drive technologies is not disinformation.

via Competing Secret Space Programs Disclosure, Will Trump Do it? — Covert Geopolitics

Trump’s chain will be jerked if he tries to stop the takedown of war criminal Benyamin Netanyahu, Dec. 26, 2016

By Benjamin Fulford 

9c486-benjamfulford-blue-new

Donald Trump, president elect of the shallow US state, will have his chain jerked by the deep state if he tries to prevent the final takedown of the Khazarian mafia, including war criminal Benyamin Netanyahu, Pentagon and agency sources say.

The takedown is now entering a mop up phase, Pentagon sources say. “The Cabal’s last stronghold, the vast underground base at Denver airport, was routed by a contingent of US, Russian and other troops, mopping up is in progress with more raids,” the sources say. In another operation “100,000 children and sex slaves were liberated from the underground bases of the Getty center in LA ,” they add.

The South of Chile was hit by an earthquake weapon last week to in order to “shake up the Nazi enclave in Bariloche and Patagonia in general,” they say.

The Khazarian stronghold of Israel is now also under unprecedented attack, as can be seen by the passing of a UN resolution condemning their illegal settlement building in the West Bank. The 14-0 UN vote, with the US abstaining, will lead to more UN resolutions aimed at forcing that rogue nation to agree to a two state solution to the Palestinian issue, many sources agree.

The murder of the Russian ambassador to Turkey and the downing of a Russian aircraft over the Black Sea by the Israelis has given Russia both moral authority and legal grounds to pursue UN sanctions against Israel and to mount a real global war on terror by going after ISIS/Mossad assets worldwide, the Pentagon sources say.

In an attempted counter-move, war criminal Netanyahu sent the head of Mossad to visit Donald Trump and got him to issue a statement saying he would have vetoed the anti-Israel resolution. However, with the Khazarian base in Denver being wiped out, the Khazarians no longer have the military ability to impose their will on the US government, the Pentagon sources note.

The remaining Khazarian agents in the CIA are bracing for massive purge by Trump of the Bush faction, CIA sources say. The reformed CIA will end all drone attacks and drug flights, and will focus on human intelligence (humint), as well as open source intelligence (osint), the sources say.

Friendless Israel is now expected to face an air/land/sea blockade and other actions to force that state to conform to international law, Pentagon and agency sources agree. The Khazarian regime in Saudi Arabia will also be forced to end its various barbaric practices, they say.

Extra security measures have been taken for Donald Trump with Russian mercenaries and special forces sent to disarm nuclear weapons in New York and near the White House, the Pentagon sources say. One nuclear weapon under Washington has already been dismantled, they add.

The Khazarians are also planning to counter attack by creating a major financial crisis, multiple sources, including from the Rothschild family, agree. Here is what a twitter account claiming to emanate from Baroness Hanna de Rothschild, the daughter of Baron Jacob de Rothschild, had to say about the upcoming attack:

“Bss De Rothschild ‏@BssDeRothschild 14時間14時間前 Its going to be a frightfully dismal year for US in 2017. No jobs, hyperinflation, more debt & impeachment. Merry Christmas you fools!”

She is also making multiple death threats against Trump and needs to be taken down, CIA sources say.

The financial attack, which will accelerate rapidly in the New Year, has already begun with…….

Benjamin Fulford – Old Reality Fading Quickly as Pole Shift now Fully Underway – Dec. 23 – 2016

9c486-benjamfulford-blue-new

 

Posted by Benjamin Fulford – December 19, 2016
 
The collective story by which humanity has been herded into the future is undergoing a pole shift, and the old reality is fading rapidly. The story by which the world, especially the Western world, has been living in was one of a never ending war on terror and an engineered clash between Islam and Christianity. The mass murdering criminals whose “social engineering” has perpetuated this story are being hunted down and killed or else are under house arrest or in hiding.
 
One of the most senior members of the Cabal behind the atrocities in Syria and elsewhere, Bishop Javier Echevaria, the head of the fascist Opus Dei Vatican organization was killed last week after he tried to overturn the election of Donald Trump as President of the United States, Pentagon sources say. The Vatican says he died of natural causes.
 
Three independent sources, one CIA, one Pentagon and one bloodline are also saying that David Rockefeller and Nathaniel Rothschild, the respective bloodline leaders of the US and the EU were also killed last week. No confirmation of this has been obtained, as of the time of this writing from either the Rockefeller or Rothschild families.
 
The sources also say the Clintons, the Bushes, Senator John McCain and many other Cabal leaders are under house arrest and are only allowed out under carefully chaperoned circumstances pending their war crimes trials.
 
We certainly hope these trials will materialize but in any case it is very clear that the people who have been running the planet (especially the West) until now are in a state of deep panic.
 
Part of the reason for the panic is that an updated membership list of the Committee of 300, the secret government of the West, has been made public.
 
http://worldtruth.tv/illuminati-leak-current-membership-of-committee-of-300/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ConsciousnessTv+%28Consciousness+TV%29

The fact is that even if these people are now backing away from the never ending war on terror scenario and are instead pushing for a global carbon tax, they have been so incompetent at ruling this planet that they have provoked a mass popular uprising against their rule. This tweet, on an account allegedly put up by Ana de Rothschild, captures the sentiment: “Pat Taylor ‏@PT_Fino 11月29日 @AnaDeRothschild I’d like your entire bloodline to be executed on live TV. Call me old fashioned.”
 
https://twitter.com/BssDeRothschild/status/803212260156080128
 
This is why they are now in a state of deep funk. A visible manifestation of their desperation is the hysterical claims by the corporate media and compromised intelligence agency sources like Saudi loving CIA director John Brennan that “Russian hacking” was responsible for the election of Donald Trump. Just like the Washington Post was forced to back off from a list of “fake news” sites it published recently, the Russians are now demanding that US Presidential spokesperson Barack Obama prove the allegations or apologize. This failing Russia story is a clear indication their ability to control the world story is over.
 
Another sign of the panic among the leaders of the collapsing old regime is the fact that Hillary Clinton and Obama both contacted the White Dragon Society last week to say that they were not responsible for the March 11, 2011 tsunami and nuclear terror attack on Japan. They claim, as do the Gnostic Illuminati, that Russia’s Vladimir Putin was the person behind that operation.
 
Multiple sources have confirmed that the nuclear weapon used for that attack came from the Russian submarine Kursk that sank in 2000. At the time the Rothschild agent Dr. Michael Meiring told the WDS the Rothschilds were responsible for that attack. Since both the NSA and the Gnostic Illuminati claim Putin takes orders from Jacob and Evelyn de Rothschild, claims of his involvement in 3/11 may well be true.
 
The Rothschilds, for their part, say they take their orders from the P2 Freemason Lodge. It is a fact that self-described P2 heir apparent Leo Zagami sent threatening and bragging e-mails immediately after 3/11 (Fukushima) and made threats to destroy Tokyo as well. Japanese government sources confirm the threats to Tokyo from the P2.
 
Another very interesting P2 Freemason connection to Japan has also come out. Zhang Shengzhi, a man who claims (and provides documentation to back this), to be an heir to the Manchu throne says the mother of the Meiji Emperor was a Hapsburg princess who was also a renowned photographer. A cousin of the Japanese emperor says this claim is likely to be true “because there were a lot of Jews in the town where the Meiji Emperor came from.” Since the Hapsburgs claim to be descended from the Caesars, as do the heads of the P2, it means Japan has been a Roman colony since the Meiji era with the Imperial family being used as proxy rulers.
 
Zhang, who was mentioned in the May 5th, 2015 edition of this newsletter, says he provided the Japanese government with documents proving his claim that he was the rightful heir to the gold that was used to set up the Bank of Japan. The Japanese government did not openly dispute his claim, he says. However, after he presented the documents he was beaten up by three thugs and then arrested. He was held for 23 days, the maximum time a person can be held in Japan without charges being laid, and was then forcibly confined in Tokyo’s Musashi Mental hospital. Zhang was finally able to get out after sympathetic doctors, who could tell he was not insane, allowed him to check himself out recently, he says.
 
Zhang, the Showa Emperors’ cousin and many other sources also claim the current emperor of Japan is not from the Japanese royal family. If that is the case, then the right to issue Japanese yen and the Bank of Japan are based on nothing but fraud.

Of course the same can be said of the Federal Reserve Board and the EU central bank. In the US major moves against this fraud continue. One example is that the US Supreme Court refused to hear an appeal by former AIG CEO Hank Greenburg seeking to avoid fraud charges for hiding massive losses from investors, Pentagon sources say. This opens the way to mass arrests of other Wall Street executives.
 
Also, the Supreme Court ruled 8 to 0 in the Shas vs US case that bank fraud statutes apply to those who defraud bank customers as well as to the banks “making bank execs liable for screwing customers,” a Pentagon source notes. The big law firms, like sharks smelling blood, are preparing for a Wall Street feeding frenzy.
 
The high ranking consiglieri of the old regime like George Bush Jr., Condoleezza Rice, Jim Baker and Bob Gates are lobbying hard for Exxon Mobil CEO Rex Tillerman to be made Secretary of State but that “this will not save them from 9/11 and war crimes charges,” the Pentagon sources say. Henry Kissinger, long term Rockefeller bagman, is now a Ronin (masterless Samurai) desperately kissing Trump’s ass in the hopes of retaining influence.

There were more confirmations last week that the incoming Trump government in the US is basically a military one. Former Navy Seal Commander Ryan Zinke was named to the Department of the Interior while former army Lieutenant General Keith Kellogg was selected as Chief of Staff of the National Security Council.
 
This government is taking a military approach to the Khazarian mafia, which means either killing them or forcing them to surrender. There is some sort of battle going on in and around Denver, Colorado, the Pentagon sources say, confirming that foreign troops are converging there. This writer has seen with his own eyes the masses of fenced in areas and air-ventilation shafts around Denver airport. This is apparently one of the final Khazarian strongholds and it is being taken down.
 
The US military also claim they were able to neutralize nuclear weapons that were to be used in false flag attacks in Yellowstone, near the Trump tower in New York and Mt. Lassen in Northern California.
 
Furthermore, Pentagon sources say US, Russian and Iranian special forces are working together to “terminate” ISIS forces in Palmyra, Syria. There was also a big earthquake in Papua New Guinea indicating the Khazarian submarine base there is under attack, the sources say.
 
Special forces are also being sent to the Getty Center in California to flush out Satanists living under it, WDS sources say. The museum was built at a cost of $6 billion at a time when a 1000 room casino could be built for $500 million because most of the work was underground, the sources say.
 
The Gnostic Illuminati say the entire current world power structure is crumbling and will be replaced by something new and better.

Source:

George Soros Front Groups Connected To Anti-Trump Riots — November 12, 2016

Tens of thousands of demonstrations and riots have been raging in major cities across the country for the past three days since Donald Trump’s election to the presidency, and as it turns out, some of these anti-Trump riots were sponsored by a George Soros front group and allied organizations. A 2007 email released in the…

via George Soros Front Groups Connected To Anti-Trump Riots — The Daily Sheeple

Billionaire Globalist Soros Exposed as Hidden Hand Behind Trump Protests to Provoke US ‘Color Revolution’ — November 12, 2016

by Jay Syrmopoulos Washington, D.C. – Billionaire globalist financier George Soros’ MoveOn.org has been revealed to be a driving force behind the organizing of nationwide protests against the election of Donald Trump — exposing the protests to largely be an organized, top-down operation — and not an organic movement of concerned Americans taking to the…

via Billionaire Globalist Soros Exposed as Hidden Hand Behind Trump Protests to Provoke US ‘Color Revolution’ — The Daily Sheeple

“Riots of the Uninformed” – James Gilliland Intel Update, November 10th, 2016

“TheLightHasWon says: I do not like the word “the brain dead” in the below article it is condescending. I would instead use the word “the manipulated“.”

th-4

“Riots of the Uninformed” – James Gilliland Intel Update 11-10-16

Riots of the Brain Dead and UninformedI was listening to the radio this morning about the riots in Seattle and Portland. It is almost beyond belief that people were saying I am rioting for Hilary. OMG the fluoride and the chemtrails are working. The New World Order, genocidal, warmonger, criminal, corrupt puppet lost. A woman with a long history of a trail of death and destruction going back to WACO,, Iraq, Lybia, The Bengazi Coverup of illegal arms sales to ISIS, yes ISIS, the corrupt pay to play money laundering Clinton Foundation, extensive drug use and pedophile operations has lost her bid to run America. WTF? Did you know Wiki Leaks got its information from the FBI and the CIA? Loyal White Hats that could not stand the thought of the Clintons running the country. I have never seen such an ignorant, uninformed brainwashed America. Many just wanted a female president unfortunately she bears little or no resemblance to a female. Has America lost all heart, all inner sensitivity, discernment, cant you feel what these people are all about? Obviously not!

What you don’t know is Trump is already acting as president under the New Republic and he is restoring our God given rights. Our constitution; which became toilet paper with the old regime the United States Corporation Inc. a now defunct corporation. He is working arduously on releasing the World Restoration Funds, Debt relief and the new debt free treasury notes backed by gold. He is putting his and his family’s life on the line. Bringing in the new currency; which was tried by Lincoln, John Kennedy, and Regan, look what happened to them. Luckily he has the Generals behind him the highest law of the land. They are going to insure the Republic is restored. Meanwhile the brain dead, ignorant and uninformed masses are attacking their savior. Sound familiar? Are we a nation of brain dead zombies being lead by the queen zombie herself? Are we suffering from the Stockholm Effect, worshipping and serving the very captors who have enslaved us through debt, manufactured lack creating an extreme uneven dispersal of wealth? It is sure looking that way.

Trumps campaign brought all the rats out from under the woodwork in main stream corporate sponsored media as well as the agencies hiding the Clinton criminal history. He exposed a long history of corruption, black mail, and murder for the lust of power and wealth. He was the wild card the banksters could not control. I still would like to see a council of Grandmothers running the country, people chosen because of their history of service and spiritual adeptness. Right now for the house cleaning process Trump is the guy. We need to support him and hold his feet to the fire making sure he continues to give the NWO a major black eye. Hitlery was the choice of the banksters and NWO. The reason she was not charged for a long list of felonies, and treason was due to bribes and black mail. Yet just because she has a uterus and played the feminine victim card, actually having a long history of victimizing Bills victims etc. People fell for it. The master manipulator and politician played women like a fiddle. I am not saying trump is a saint. I myself have used bad humor in the past to be one of the boys yet have evolved somewhat beyond that. It is societal programming and yes it has to stop. The point I am making is he never belonged to a pedophile ring, raped underage women, viciously attacked and harassed Bills victims as revealed by the victims, Wiki Leaks, her emails and the emails of her associates. In conclusion DO THE RESEARCH. Don’t fall for the lies and manipulations. Get behind the restoration of the Republic, the restoration of honor and integrity throughout all the agencies. Great things are unfolding. The days of tyranny are coming to a close. Humanity and the Earth are awakening and healing. The tyrants are being exposed; the double talk and programming are failing.

This is a global event. Get behind it. If you want the woman’s voice to be heard support a woman of integrity, a strong heart and one who truly loves humanity. They have presented themselves such as Jill Stein and others yet they were virtually ignored by the media. The corporate media fully supported Hilary. So what does that tell you? Please America wake up, turn off your TVs, develop your own inner sensitivity, use some critical thinking. Don’t let yourself be swayed and manipulated by the lame stream media. I know this is going to piss off a lot of people, truth hurts especially when you realize you have been lied too and your trust has been completely betrayed. Lets get back to honesty, integrity, love and service, back in the heart and listen. You will hear that small voice saying it is time, let it go, wake up and remember.

Be well,
James Gilliland

Credit: