Upprustad järnväg ökar Sveriges beredskap och försvarsförmåga — NewsVoice.se – 7 Maj, 2019

(NewsVoice.se)

DEBATT. Det är stor risk att nödvändig upprustning av järnvägsnätet får stryka på foten eftersom Socialdemokraterna har ställt sig bakom de borgerliga att kostnaderna för försvaret ska utökas med 30 miljarder kr om året till 84 miljarder kr, men man har inte angett hur det skall finansieras.

Text: Hans Sternlycke, vice ordförande i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Läs mera via Upprustad järnväg ökar Sveriges beredskap och försvarsförmåga — NewsVoice

Over 100 cities worldwide are now using at least 70% renewable energy — March 25, 2018

(Natural News) According to a report from EcoWatch.com, more than 100 cities around the world now rely on renewable energy for 70 percent of their electricity needs. Data from research by the non-profit group CDP has confirmed that over 100 cities worldwide receive about 70 percent of their electricity from renewable sources like geothermal, hydropower, solar, and wind. This is a…..Read more

via Over 100 cities worldwide are now using at least 70% renewable energy — NaturalNews.com