“Rädda barnen från strålningsskador!” | Nya Dagbladet – 4 Aug, 2020

Nya Dagbladet

Enligt Arbetsmiljölagen ska rektorn på skolan förebygga hälsorisker för att skydda barnen. Det gör de flesta skolor inte när de använder sig av Wifi och mobiler eftersom de utsätts för hälsovådlig strålning. Det skriver Anja Herdesang från Föreningen för Strålskydd i en insändare.

I Sverige har den elektromagnetiska strålningen (EMR) och styrkan i de elektromagnetiska fälten (EMF) ökat till extrema nivåer och det fortsätter att öka. Strålningen kommer nu från en hel rad nya källor som till exempel basstationer, master och smartmeters. Strålningsmixen 3G, 4G, 4G+ och 5G ger en cocktail av strålning som man med stöd av många års forskning vet inte är bra för oss. →

Läs mer via “Rädda barnen från strålningsskador!” — Nya Dagbladet

(Video) SGTreport: 5G GLOBAL ROLLOUT AND NOT ONE SINGLE STUDY PROVING IT’S SAFE – July 30, 2020

Source: SGTreport

July 29, 2020

Olle Johansson is doing the research the FCC, FDA and the telecom industry refuse to do. The 5G rollout is global and there is still not a single study that has been done that proves the technology is safe.

Video(32:37): https://youtu.be/DhVJXpYBeIc

More News: http://sgtreport.com/

(Video) Steve Lepkowski on 5G Danger | EMF Radiation & EMF Protection – July 9, 2020

Source: Robert David Steele

July 7, 2020

In this video Robert David Steele interviews Steve Lepkowski, a Mechanical Engineer who has been studying the harmful effects of EMF Radiation on humans and how to mitigate them since 2006.

Video(15:40): https://youtu.be/pdMyuHHx1gA

If 5G is not deemed safe in the USA, and nowhere in the rest of the world, by the insurance industry … why is it by the Danish government? | NewsVoice – 9 Juli, 2020

Rachel Santini (private photo) and Olle Johansson (photo: NASMS-A, Mcdowell)

(NewsVoice)

By Rachel Santini, mag.art., cultural anthropologist, Copenhagen, Denmark, and Olle Johansson, associate professor, retired from The Karolinska Institute Medical University, Stockholm, Sweden

While the politicians and the rest of the population all over the world are busy going about with their lives, the telecommunications industry is working at high speed. Billions of dollars and top salaries are at stake.

The purpose of the operator TDC A/S in Denmark is to ”rollout” Ericsson’s new medically and biologically untested and not evidence-based (1) 5G radiation products right over the unsuspecting Danes before they can protest. The small town Elsinore (Danish: Helsingør; Swedish: Helsingör) has been designated by TDC and the government as a ”test area”. The telecommunications industry ”informs” Elsinore’s citizens that the product will be ”exciting”, and the mayor of Elsinore states that the children want it (2). →

Read more via If 5G is not deemed safe in the USA, and nowhere in the rest of the world, by the insurance industry … why is it by the Danish government? — NewsVoice

Merriam Webster Adds “Microwave Sickness” to the Dictionary. EMF + WiFi = Microwave Sickness | Activist Post – July 4, 2020

Activist Post  | By B.N. Frank

Last year, the World Health Organization (WHO) issued warnings that high levels of Electromagnetic Frequencies (EMF) in 1st world countries could affect 30% of the population. “Microwave Sickness” from exposure to EMF and “Electrosmog” was recognized as a medical illness several decades ago. It also affects animals. By 1971, The U.S. Naval Medical Research Institute had published research that exposure to non-ionizing radiation (aka cell phone and wireless WiFi radiation) was biologically harmful. In 1984, the U.S. EPA warned about various significant human health risks from exposure. In 1985, CNN reported that Electromagnetic Fields (EMF) had been used in weapons for what they described as “mind control.” It’s been widely reported that American Embassy workers in China and Cuba were also injured by microwave frequency weapons. →

Read more & videos via Merriam Webster Adds “Microwave Sickness” to the Dictionary. EMF + WiFi = Microwave Sickness — Activist Post

 

Strålskyddsstiftelsen kommenterar felaktiga uppgifter i SVT — Strålskyddsstiftelsen – 29 Juni, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  SVT påstod felaktigt den 26 juni att Strålskyddsstiftelsen skulle lämnat “rent felaktig” information om risker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik och bröt även mot de egna sändningsreglerna genom att inte låta Strålskyddsstiftelsen bemöta (det felaktiga) påståendet. Vidare påstods felaktigt att forskare och experter skulle vara överens om att det inte finns hälsorisker – trots att en klar majoritet av forskarvärlden anser att beläggen för hälsorisker är växande och att människor därför bör informeras om riskerna och att barn ska ges särskilt skydd. SVT gjorde ett hårt vinklat inslag som kritiserade att en skola som vidtagit försiktighet när det gäller mikrovågsstrålning från WiFi-routrar.  Många forskare såväl som Europarådets parlamentariska församling rekommenderar försiktighet pga de särskilda hälsoriskerna för barn, vilket SVT inte redovisade. →

Läs mer via Strålskyddsstiftelsen kommenterar felaktiga uppgifter i SVT — Strålskyddsstiftelsen

EU-rapport om ICNIRP visar kopplingar till telekombolag — Strålskyddsstiftelsen – 23 Juni, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  De rekommendationer om tillåten strålning som organisationen ICNIRP tagit fram är påverkade av de stora telekombolagen enligt en ny ingående granskning beställd av två EU-parlamentariker. ICNIRP:s rekommendationer för tillåten strålning, som tillämpas i Sverige och rekommenderas av EU samt WHO, är sedan lång tid hårt kritiserade för att vara gravt otillräckliga som skydd mot bevisade effekter av skadlig strålning. Den nya rapporten anklagar ICNIRP, som påstås vara oberoende från industriinflytande, för att blunda för visade skadliga effekter av strålningen samt för att vara under inflytande av de stora telekombolagen vars verksamhet i hög grad berörs av ICNIRP:s bedömningar. →

Läs mer via EU-rapport om ICNIRP visar kopplingar till telekombolag — Strålskyddsstiftelsen

Investigate Europe Validates Scientific Concerns about Health Effects and 5G (Part 3) — Activist Post – June 16, 2020

Activist Post | By B.N. Frank

5G opposition is worldwide.  Cities AND countries continue taking action against deployment.  This includes delaying and halting installation as well as issuing moratoriums (see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10).  Investigate Europe has been covering this extensively.

Thanks to Environmental Health Trust for posting Part 3 of their series:


Investigate Europe has published yet another report on 5G and health.

“Unsubstantiated claims that connect the new mobile technology to the spread of the Coronavirus pandemic have led people to destroy 5G masts in several countries. Such actions overshadow concerns about health effects of the technology that are real and legitimate.” →

Read more & video via Investigate Europe Validates Scientific Concerns about Health Effects and 5G (Part 3) — Activist Post

5G, Covid-19 och kontrollsamhället – Del 1 — NewsVoice – 3 Juni, 2020

Kamouflerad mobilantenn i Opede, Frankrike, feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

(NewsVoice)  DEBATT & ANALYS. Att COVID-19 symptom kan ha förvärrats av strålning från 5G är en frågeställning som helst inte bör diskuteras. Factcheck.org som blivit den nya sanningsgurun förnekar några som helst hälsoproblem med mobilstrålning och 5G, även om många forskningsstudier säger motsatsen.

Text: Kerstin Unger-Salén

Väktarna

Google, Facebook och YouTube, har tillsammans med dagstidningar och TV blivit etablissemangets väktare. Om 5G skulle anses kunna ha ett eventuellt samband med symptom hos Covid-patienter, betraktas det som konspirationsteorier. En öppen sansad diskussion är otänkbar eftersom 5G absolut inte kan befläckas med kunskap om förmodade hälsorisker, även om de är vetenskapligt bevisade. Så ser debattklimatet ut just nu. →

Läs mer via 5G, Covid-19 och kontrollsamhället – Del 1 — NewsVoice

CNN 1985: “EMF Weapons Being Used for Mind Control.” EMFs Include 5G, Bluetooth, Cell Phone Radiation, WiFi — Prepare For Change – May 28, 2020

(Prepare For Change)

By B.N. Frank,

It has been reported that some American Embassy workers in China and Cuba were attacked with microwave weapons and suffered brain injuries from their experiences.  Research has determined that exposure to ALL sources of microwave radiation – including 5G, Bluetooth, cell phone radiation and WiFi – can disrupt the blood brain barrier, cause it to leak, and kill brain cells (see 12) AS WELL AS cause all kinds of undesirable symptoms and health issues (see 123) AND increase cancer risk (see 12).

NONE OF THIS IS BREAKING NEWS.  Thanks to Environmental Health Trust for devoting an entire page to a segment produced by CNN about EMF weapons being used for mind control in 1985.  Like totally rad – NOT. →

Read more & videos via CNN 1985: “EMF Weapons Being Used for Mind Control.” EMFs Include 5G, Bluetooth, Cell Phone Radiation, WiFi — Prepare For Change