Scientific American Issues Warning About the Confirmed (and Unknown) DANGERS of 5G | HAF

Scientific American Issues Warning About The Confirmed (and Unknown) Dangers Of 5g

HAF – October 21, 2020 | by Cassie B.

The oldest magazine in the United States, Scientific American, has issued a strong warning about the dangers of 5G technology.

Read more: Scientific American Issues Warning About the Confirmed (and Unknown) DANGERS of 5G — Humans Are Free

Balchik, Bulgaria Bans Construction of 5G Network | Activist Post

Activist Post | By B.N. Frank – Oct 18, 2020

There ARE studies that have already determined 5G is NOT safe. The majority of scientists worldwide oppose it until there are studies proving it isn’t unsafe. Doctors and scientists have also asked for 5G moratoriums on on Earth and in space (see 1, 2). Cities AND entire countries have taken action to ban, delay, halt, and limit installation AS WELL AS issue moratoriums on deployment. This now includes Balchik, Bulgaria.

Read more & videos: Balchik, Bulgaria Bans Construction of 5G Network — Activist Post

Expert från Ericsson: Vi måste skrota den trådlösa tekniken | NewsVoice.se – 24 Sept, 2020

Text: Kalle Hellberg, | DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice. Foto: Lisichik. Licens: Pixabay.com

(NewsVoice) KRÖNIKA. ”Jag har rotat i kopplingen mellan trådlös teknik och hälsorisker i över 26 år och skrivit massor med dokument och artiklar i denna sak. Jag och många med mig har upptäckt att strålningen från denna teknik: mobiler och mobilbasstationer, WiFi, radio-TV, blåtand, skadar allt levande.” Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.

Läs mer via Expert från Ericsson: Vi måste skrota den trådlösa tekniken — NewsVoice.se

Strålsäkerhetsmyndigheten anlitar jäviga experter | Strålskyddsstiftelsen – 18 Aug, 2020

Strålskyddsstiftelsen – 18 Aug, 2020

I april i år publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM en ny rapport från sitt vetenskapliga råd. Liksom alla tidigare år avfärdas  visade risker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Ingen representant för majoriteten av forskarna som tvärtom anser att det finns växande belägg för hälsorisker och att människor måste skyddas bättre har ingått. Under alla år sedan 2002 har SSM:s expertgrupp dominerats av personer med jäv och bindningar till telekombolagen, vilka gynnas av gruppens slutsatser om att inga hälsorisker skulle finnas.

Läs mer via Strålsäkerhetsmyndigheten anlitar jäviga experter — Strålskyddsstiftelsen

“Rädda barnen från strålningsskador!” | Nya Dagbladet – 4 Aug, 2020

Nya Dagbladet

Enligt Arbetsmiljölagen ska rektorn på skolan förebygga hälsorisker för att skydda barnen. Det gör de flesta skolor inte när de använder sig av Wifi och mobiler eftersom de utsätts för hälsovådlig strålning. Det skriver Anja Herdesang från Föreningen för Strålskydd i en insändare.

I Sverige har den elektromagnetiska strålningen (EMR) och styrkan i de elektromagnetiska fälten (EMF) ökat till extrema nivåer och det fortsätter att öka. Strålningen kommer nu från en hel rad nya källor som till exempel basstationer, master och smartmeters. Strålningsmixen 3G, 4G, 4G+ och 5G ger en cocktail av strålning som man med stöd av många års forskning vet inte är bra för oss. →

Läs mer via “Rädda barnen från strålningsskador!” — Nya Dagbladet

(Video) SGTreport: 5G GLOBAL ROLLOUT AND NOT ONE SINGLE STUDY PROVING IT’S SAFE – July 30, 2020

Source: SGTreport

July 29, 2020

Olle Johansson is doing the research the FCC, FDA and the telecom industry refuse to do. The 5G rollout is global and there is still not a single study that has been done that proves the technology is safe.

Video(32:37): https://youtu.be/DhVJXpYBeIc

More News: http://sgtreport.com/

(Video) Steve Lepkowski on 5G Danger | EMF Radiation & EMF Protection – July 9, 2020

Source: Robert David Steele

July 7, 2020

In this video Robert David Steele interviews Steve Lepkowski, a Mechanical Engineer who has been studying the harmful effects of EMF Radiation on humans and how to mitigate them since 2006.

Video(15:40): https://youtu.be/pdMyuHHx1gA

If 5G is not deemed safe in the USA, and nowhere in the rest of the world, by the insurance industry … why is it by the Danish government? | NewsVoice – 9 Juli, 2020

Rachel Santini (private photo) and Olle Johansson (photo: NASMS-A, Mcdowell)

(NewsVoice)

By Rachel Santini, mag.art., cultural anthropologist, Copenhagen, Denmark, and Olle Johansson, associate professor, retired from The Karolinska Institute Medical University, Stockholm, Sweden

While the politicians and the rest of the population all over the world are busy going about with their lives, the telecommunications industry is working at high speed. Billions of dollars and top salaries are at stake.

The purpose of the operator TDC A/S in Denmark is to ”rollout” Ericsson’s new medically and biologically untested and not evidence-based (1) 5G radiation products right over the unsuspecting Danes before they can protest. The small town Elsinore (Danish: Helsingør; Swedish: Helsingör) has been designated by TDC and the government as a ”test area”. The telecommunications industry ”informs” Elsinore’s citizens that the product will be ”exciting”, and the mayor of Elsinore states that the children want it (2). →

Read more via If 5G is not deemed safe in the USA, and nowhere in the rest of the world, by the insurance industry … why is it by the Danish government? — NewsVoice

Merriam Webster Adds “Microwave Sickness” to the Dictionary. EMF + WiFi = Microwave Sickness | Activist Post – July 4, 2020

Activist Post  | By B.N. Frank

Last year, the World Health Organization (WHO) issued warnings that high levels of Electromagnetic Frequencies (EMF) in 1st world countries could affect 30% of the population. “Microwave Sickness” from exposure to EMF and “Electrosmog” was recognized as a medical illness several decades ago. It also affects animals. By 1971, The U.S. Naval Medical Research Institute had published research that exposure to non-ionizing radiation (aka cell phone and wireless WiFi radiation) was biologically harmful. In 1984, the U.S. EPA warned about various significant human health risks from exposure. In 1985, CNN reported that Electromagnetic Fields (EMF) had been used in weapons for what they described as “mind control.” It’s been widely reported that American Embassy workers in China and Cuba were also injured by microwave frequency weapons. →

Read more & videos via Merriam Webster Adds “Microwave Sickness” to the Dictionary. EMF + WiFi = Microwave Sickness — Activist Post

 

Strålskyddsstiftelsen kommenterar felaktiga uppgifter i SVT — Strålskyddsstiftelsen – 29 Juni, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  SVT påstod felaktigt den 26 juni att Strålskyddsstiftelsen skulle lämnat “rent felaktig” information om risker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik och bröt även mot de egna sändningsreglerna genom att inte låta Strålskyddsstiftelsen bemöta (det felaktiga) påståendet. Vidare påstods felaktigt att forskare och experter skulle vara överens om att det inte finns hälsorisker – trots att en klar majoritet av forskarvärlden anser att beläggen för hälsorisker är växande och att människor därför bör informeras om riskerna och att barn ska ges särskilt skydd. SVT gjorde ett hårt vinklat inslag som kritiserade att en skola som vidtagit försiktighet när det gäller mikrovågsstrålning från WiFi-routrar.  Många forskare såväl som Europarådets parlamentariska församling rekommenderar försiktighet pga de särskilda hälsoriskerna för barn, vilket SVT inte redovisade. →

Läs mer via Strålskyddsstiftelsen kommenterar felaktiga uppgifter i SVT — Strålskyddsstiftelsen