(Video) The Agenda behind Bill Gates Vaccine & ID2020 : Coronavirus Conspiracies | SyrianGirl om Bill Gates agenda med vaccin och ID2020 — VAKEN.se – 16 April, 2020

VAKEN.se

SyrianGirl goes through the real agenda behind the corona panic where Bill Gates and others are planning vaccinations and digital IDs on the body. 

SyrianGirl går igenom den verkliga agendan bakom coronapaniken där Bill Gates och andra planerar vaccinationer och digitala ID på kroppen. 

Video: “The Agenda behind Bill Gates Vaccine & ID2020 : Coronavirus Conspiracies” (16:00) via — VAKEN.se

https://www.youtube.com/watch?v=nWcoGWx2Wq4&feature=youtu.be