Avaaz och Extinction Rebellion vill eliminera klimatskeptiker på YouTube — NewsVoice – 24 Januari, 2020

 Bild ovan: Extinction Rebellion, 2019, Vancouver, Kanada. Foto: Margarita Young. Licens: Shutterstock (ID: 1574654236), redaktionell. 

(NewsVoice)  De Soros-finansierade lobbygrupperna Avaaz och Extinction Rebellion försöker tysta klimatskeptiker på YouTube. Avaaz som anses vara en vänstervriden grupp, publicerade en rapport den 16 januari som hävdar att YouTube tjänar pengar på ”disinformation” och därmed vilseleder miljontals människor genom att ge klimatskeptiker en allt för framträdande roll. →

Läs mera via Avaaz och Extinction Rebellion vill eliminera klimatskeptiker på YouTube — NewsVoice.se

Fake-Green Zero Carbon Fraud — “Destroying The World to Save It” — Activist Post – January 14, 2020

Op-Ed by Julian Rose

(Activist Post)  If the grand plan to ‘decarbonise the planet’ was based upon a human-scale renewable energy supply and de-corporatised, decentralised, small-scale environmentally friendly distribution patterns – I would have no argument with the initiators. On the contrary, I would applaud such a rare demonstration of holistic thinking.

But the reality is very, very different. In fact it could not be more opposite. The plan being put into effect actually constitutes not a slowing down – but a significant expansion of the existing highly centralised finite energy mining and distribution apparatus, backed by a rampant corporatocracy, devious propaganda and unashamed political spin.

Emerging evidence increasingly points to deliberate actions being engaged in to bring about the very conditions that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) claims to be trying to prevent. This United Nations organisation and its followers, appear to be intent upon expanding the volume of anthropogenic pollutants being released into the atmosphere, rather than reducing them. →

Read more via Fake-Green Zero Carbon Fraud — “Destroying The World to Save It” — Activist Post

SwebbTV: Fjärde statsmakten nr 32 med Lars Bern om SVT:s dolda agenda – December 30, 2019

(SwebbTV)

Publicerad Dec 23, 2019

I detta program går vi igenom exempel på hur SVT har tagit en ensidig ställning för ”globalisterna”, och därmed de internationella finansintressena. De kämpar mot de nationella och konservativa krafterna i Sverige och resten av västvärlden.

Det första exemplet handlar om Brexit och hur SVT konsekvent har gett en negativ bild av Boris Johnson och hans möjligheter att genomföra Brexit.

Det blir därför väldigt förvånande för SVT:s tittare att han och det konservativa partiet fick så starkt stöd i valet nyligen. Lars Bern menar att det inte idag finns någon tvekan om att Brexit kommer att genomföras och det kan till och med komma att ske utan utträdesavtal. Det skulle också kunna medföra att Storbritannien inte kommer att betala den enorma ”skilsmässoavgiften” som EU kräver. →

Läs mera & Video: “Fjärde statsmakten nr 32 med Lars Bern om SVT:s dolda agenda. Vi önskar God Jul!” (59:00) via https://www.youtube.com/watch?v=JAlzp0dbcpA&feature=youtu.be