EXPOSED: Facebook’s Independent COVID Fact-checker Site FactCheck.org Funded By $1.9 Billion Vaccine Lobby | GreatGameIndia

GreatGameIndia – April 28, 2021

A so-called independent fact-checker website FactCheck.org is exposed to be funded by the same $1.9 billion vaccine lobby group that it is supposed to check. The site is a Facebook partner whose articles are used to censor critical voices on the social media platform. It is headed by the former CDC director, which is again a conflit of interest.

Read more: EXPOSED: Facebook’s Independent COVID Fact-checker Site FactCheck.org Funded By $1.9 Billion Vaccine Lobby — GreatGameIndia

5G, Covid-19 och kontrollsamhället – Del 1 — NewsVoice – 3 Juni, 2020

Kamouflerad mobilantenn i Opede, Frankrike, feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

(NewsVoice)  DEBATT & ANALYS. Att COVID-19 symptom kan ha förvärrats av strålning från 5G är en frågeställning som helst inte bör diskuteras. Factcheck.org som blivit den nya sanningsgurun förnekar några som helst hälsoproblem med mobilstrålning och 5G, även om många forskningsstudier säger motsatsen.

Text: Kerstin Unger-Salén

Väktarna

Google, Facebook och YouTube, har tillsammans med dagstidningar och TV blivit etablissemangets väktare. Om 5G skulle anses kunna ha ett eventuellt samband med symptom hos Covid-patienter, betraktas det som konspirationsteorier. En öppen sansad diskussion är otänkbar eftersom 5G absolut inte kan befläckas med kunskap om förmodade hälsorisker, även om de är vetenskapligt bevisade. Så ser debattklimatet ut just nu. →

Läs mer via 5G, Covid-19 och kontrollsamhället – Del 1 — NewsVoice