The Truth on Hidden Human History (2/3) | The Final Wakeup Call

Octogon Templars are the ruling Oligarchy of the World

Society of Jesus Diabolical Plan

People’s sovereignty to be returned

By The Final Wakeup Call – March 10, 2021

Far earlier, before Noah’s Great Flood took place approximately 4,359 years ago in the year 2348 BC., the reign on Earth of the 12th planet had completed ten administrations, that are related with the orbital period of planet Nibiru. Continue Reading → The Truth on Hidden Human History (2/3) — The Final Wakeup Call – English

Nederlands: De Werkelijkheid over de Verborgen Menselijke Geschiedenis (2/3)

Octogon Tempeliers zijn de heersende Oligarchie over de Wereld De Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan De soevereiniteit van het volk wordt hersteld   Octogon Verborgen Rijk van Duisternis Velen denken misschien dat ze behoorlijk goed op de hoogte zijn van…Continue Reading

Deutsch: Die Realität über die verborgene menschliche Geschichte (2/3)

Octogon Templer sind die herrschende Oligarchie über die Welt Der teuflische Plan der Gesellschaft Jesu Die Souveränität des Volkes wird wiederhergestellt   Octogon Verborgenes Reich der Dunkelheit Viele mögen denken, dass sie ziemlich gut über alle Hauptakteure auf dem Spielfeld…Continue Reading