Det medicinidustriella komplexet har tagit strupgrepp | VAKEN.se – 24 Aug, 2020

Galenskaparna strupgrepp

VAKEN | av Lars Bern

Allt vi ursprungligen fick höra om Coronaviruset har visat sig vara fel. I själva verket är det inte en tidigare okänd unik infektion alls, utan en variant av en större familj av coronavirus som det funnits många mutationer av under åren. Det är inte heller ett exceptionellt smittsamt eller dödligt virus, utan en ganska mild infektion som har liten till ingen inverkan på flertalet människor. Det är bara ett riktigt farligt virus för människor med svåra metabola diagnoser och för svaga gamla. Dessutom fanns det ingen verklig risk att vårt hälso-och sjukvårdssystem skulle kollapsa, eftersom det beräknade antalet potentiella dödsfall sannolikt aldrig närmar sig de uppskattningar av de bristfälliga datormodeller som användes för att avgöra politiken. Fältsjukhuset i Stockholmsmässan behövdes aldrig.

Läs mer via Det medicinidustriella komplexet har tagit strupgrepp — VAKEN.se

Klimathotet är konstruerat inom FN-organet IPCC:s politiska uppdrag — NewsVoice.se – 23 Mars, 2019

DEBATT. Klimatfrågan har sitt ursprung i FN-organet IPCC:s politiska uppdrag att söka bevis för att människans utsläpp av koldioxid påverkar planeten på ett negativt sätt. Tesen kallas för antropogen global uppvärmning, förkortat AGW.

Man har alltså ett politiskt uppdrag, inte ett vetenskapligt. Uppdraget är att endast leta efter mänsklig påverkan. Denna begränsning visar att det inte alls handlar om vetenskap, det handlar uteslutande om politik. För att ge sken av vetenskap påstår man att man samlat världens bästa klimatforskare och redovisar deras kunskap i ämnet.

Läs mera via Klimathotet är konstruerat inom FN-organet IPCC:s politiska uppdrag — NewsVoice

Global warming a total “hoax and scam” run by corrupt scientists, warns Greenpeace co-founder — NaturalNews.com – March 15, 2019

(Natural News) Though the organization today is among the most outspoken when it comes to drumming up mass hysteria over “global warming” and “climate change” – its homepage currently has a pop-up urging visitors to sign a petition to “Tell Congress to Push for a Green New Deal” – Greenpeace wasn’t always a shameless advocate for junk science.

Read more: Global warming a total “hoax and scam” run by corrupt scientists, warns Greenpeace co-founder — NaturalNews.com

Is Monsanto going down like Big Tobacco? FAKE SCIENCE about to be exposed on a global scale — NaturalNews.com – May 25, 2018

(Natural News) Monsanto is showing some clear signs that they’re getting nervous as their dishonest practices come significantly closer to being brought to light on a grand scale. Last week, the peer-reviewed manuscripts of the pilot phase of a study known as the Global Glyphosate Study were revealed at a European Parliament press conference, and….Read more

via Is Monsanto going down like Big Tobacco? FAKE SCIENCE about to be exposed on a global scale — NaturalNews.com

Top 10 “causes” and “proof” of global warming – that aren’t actually happening at all (Videos) – January 5, 2018

Image: Top 10 “causes” and “proof” of global warming – that aren’t actually happening at all

(Natural News) Every single global warming believer and propagandist has changed their name for the big “science-based” lie to “climate change” because it’s just too dang obvious that nothing humans are doing is making the world “heat up.” The global warming scam has been thoroughly debunked, on every level, including science, data, and by Mother Nature herself. Still, it’s the “most pressing environmental challenge of our time!” We must all band together and get rid of carbon dioxide so we can all freeze and starve to death – which is the actual realized nightmare if we do what the global warming alarmists want us to do.

Read more & videos at: naturalnews.com