Anna Viveca Gardberg bryter mot journalistregler — NewsVoice – 8 April, 2020

Anna-Viveca Gardberg (pressfoto: Marcus-Rosenlund, YLE). Ann-Katrine Backman (pressfoto)

(NewsVoice)  REPLIK. Den 7:e april 2020, publicerade Anna Viveca Gardberg, alias Annvi Gardberg, på Yle en artikel där hon även hänger ut mig för att jag har länkat till en petition som ska ge Coronavirus patienter i Finland möjlighet att få C-vitamininjektioner, som i flera andra länder visat sig ge goda resultat för tillfrisknandet. Något som är anmärkningsvärt är att jag har fått veta det först igår på sidovägar att jag kommer att ”avrättas” offentligt igen av Annvi Gardberg och statliga Yle. →

Läs mer via Anna Viveca Gardberg bryter mot journalistregler — NewsVoice

*****************************************************************************

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Åsiktsfrihetmedborgarens frihet att uttrycka åsikter utan statens ingripande.

Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt Regeringsformen där man skriver att “Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad … yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”, samt genom Sveriges upphöjande till lag av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna där det framgår att “Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85siktsfrihet

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffningFN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: “Var och en har rätt till […] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (se Artikel 19). Yttrandefrihet regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer. [1][2]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Yttrandefrihet

Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera alster utan att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter.[2]

Tryckfrihet ses ofta som en grundläggande del i fungerande demokratiska samhällen.[3] Varje medborgare i en stat där tryckfrihet råder har rätt att i tryck sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten. Tryckfriheten får dock enligt de demokratiska principerna inte inskränkas mer än vad som krävs för att skydda andra fri- och rättigheter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihet

Universal Declaration of Human Rights

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

/TheLightHasWon

Finland har fått förfrågningar om matleveranser till Sverige — Nya Dagbladet – 20 Mars, 2020

Foto: Nya Dagbladet

(Nya Dagbladet)  Sveriges låga självförsörjningsgrad skapar problem när samhällsfunktioner minskar sin verksamhet och livsmedelsefterfrågan ökar i coronavirusets spår.

Den finska tidningen Maaseudun Tulevaisuus (Landsbygdens framtid) rapporterar att ett av Finlands största och mest anrika livsmedelsföretag, Snellmans, har fått förfrågningar från Sverige om mat, eftersom en del råvaror redan börjar ta slut i Sverige. →

Läs mera via Finland har fått förfrågningar om matleveranser till Sverige — Nya Dagbladet

Finland’s Prime Minister Calls For A 4-Day Workweek To Increase Productivity & Allow For More Family Time — Collective Evolution – January 22, 2020

(Collective-Evolution)  Prime Minister of Finland Sanna Marin has recently proposed the idea of creating a more flexible working schedule for the citizens of her country. Marin is the second youngest country leader in the world and her views couldn’t be more refreshing. She shared her ideas on twitter saying, →

Read more via Finland’s Prime Minister Calls For A 4-Day Workweek To Increase Productivity & Allow For More Family Time — Collective Evolution

Finland Is Sane: Life Sentence for Afghan Migrant Who Raped and Burned Girl Alive — Humans Are Free – December 29, 2019

Finland Life Sentence For Afghan Migrant Who Raped And Burned Girl Alive

(Humans Are Free) Finnish Supreme Court decided that the life sentence for the murderer of a 17-year-old girl will remain in force.

Afghan refugee Ramin Azimi, murdered and burned his Finnish girlfriend alive in January 2015, after a dispute. He appealed against his former life sentence at Finland’s Supreme Court on Thursday.

According to media in Finland, “he couldn’t deal with her ending their relationship”.

The court states that Azimi “first raped the girl in a nightclub in Ulvila. Then he transported her to the town of Kokemäki by car, moved her to a wooden house, doused her in gasoline and burned her alive.”

Read more via: https://humansarefree.com/2019/12/finland-is-sane-life-sentence-for-afghan-migrant-who-raped-and-burned-girl-alive.html

Cities Push Back as FCC Expedites Dangerous 5G Networks — The Truth About Cancer – March 16, 2019

breaking news fcc 5g ties


March 15, 2019

On Wednesday, the Portland, OR city council took two paradoxical votes regarding the new 5G wireless network. First, they voted unanimously to approve a resolution that would call on the Federal Communications Commission (FCC) to conduct studies regarding the health risks of 5G technology. Then, in a seemingly contradictory 4 to 1 vote, they approved a 10-year franchise for AT&T to operate in the city. AT&T is one of many corporations working to build a 5G network in Portland.

Before we unpack the latest developments in the 5G saga, let’s do a quick recap of what 5G is, and why you should be concerned.

What is 5G?

Read more: Cities Push Back as FCC Expedites Dangerous 5G Networks — The Truth About Cancer

After Multiple Cases of Child Rape by Migrants, a Vigilante Group Has Started Patrolling the Streets of Oulu, Finland — Humans Are Free – January 22, 2019

The vigilante group “Soldiers of Odin” has begun patrolling streets and public places in Oulu, in response to several cases of rape and sexual assault committed against Finnish children by migrant men.The patrol visits, among other things, shopping centres in the city, as these have been identified as places where foreigners are looking for victims…Read more

via After Multiple Cases of Child Rape by Migrants, a Vigilante Group Has Started Patrolling the Streets of Oulu, Finland — Humans Are Free

NATO Sends 50,000 Troops to Largest Exercise Since Cold War — October 23, 2018

By Jason Ditz (ANTIWAR.COM) — US Marines are landing in Iceland and warplanes are flying overhead in Scandinavia, just days ahead of the kickoff of Trident Juncture. The annual exercise, focused on the Arctic Circle and Scandinavia, is set to be the largest operation since the Cold War. 31 countries are involved, 29 NATO members and Finland and…..Read more

via NATO Sends 50,000 Troops to Largest Exercise Since Cold War —

Ny undersökning visar kraftigt Natomotstånd i Finland — 7 November, 2017

NATO

Mindre än en fjärdedel av finländarna är positiva till ett finskt Natomedlemskap, visar en ny undersökning. Undersökningen genomfördes av tidningen Helsingin Sanomat. 59 procent av de tillfrågade motsätter sig ett finskt Natomedlemskap. Bara 22 procent är för att gå med i Nato och 19 procent har ingen åsikt i frågan. Läs mer på nyadagbladet.se The post Ny…Läs mera

via Ny undersökning visar kraftigt Natomotstånd i Finland — VAKEN.se

5 Health Benefits of Sauna Use — October 16, 2017

If you’ve ever been in a sauna then you know first hand how rejuvenating and invigorating a good sweat can be. Sweating is a form of detoxification and there may be no better place to stimulate this process than in the sauna. Sauna therapy developed in the Scandinavian region, specifically Finland, and is used for…Read more

via 5 Health Benefits of Sauna Use — The Sleuth Journal