Det råder flaggmani bland svenska politiker sedan Coronapandemin slog till | Projekt Sanning – 6 Juni, 2020

(Projekt Sanning)  Som nog alla har märkt så är det flaggmani bland alla politiker allt sedan Coronapandemin slog till. Det är flaggmani även bland de politiker som så sen som 2015 talade om att visa sig vid den svenska flaggan kunde räknas som rasism mot dem som kommit till vårt land som “flyktingar”.
Vad är det som då har hänt, har även dessa politiker blivit “rasister” eller är det nu så att de vill visa en nationell stolthet, visa att de är svenskar?
Mats Knutson säger sig tolka det som om att partierna vill manifestera nationell samling i en akut krissituation. Man vill visa att vi alla är tillsammans för att bekämpa den här krisen. →

Läs mer via Projekt Sanning