‘Huge Win for Wildlife’ – Peru Vows to End Deforestation Driven by Palm Oil — Waking Times – September 20, 2019

‘Huge Win for Wildlife’ – Peru Vows to End Deforestation Driven by Palm Oil

September 19, 2019 – Elias Marat, The Mind Unleashed
Waking Times

Peru has vowed to put an end to palm oil-driven deforestation by 2021, according to reports, in a move that is being hailed as a “momentous win” for wildlife and sustainable agriculture by conservationist group the National Wildlife Federation (NWF).
The Andean nation joins Colombia in its pledge to produce the oil without deforestation. Palm oil cultivation has been a booming crop across Latin America, but has also been one of the foremost drivers of deforestation in rural regions. →

Read more via ‘Huge Win for Wildlife’ – Peru Vows to End Deforestation Driven by Palm Oil — Waking Times

Sikkim vann FN:s pris för bästa policy – första delstaten i världen att helt förbjuda pesticider — TV Hälsa – 20 September, 2019

(TV-Hälsa)  Sikkim, en mindre delstat i Indien var den första att gå över till helt ekologisk jordbruk redan 2016. Turismen ökade med 70 procent, och marken har blivit helt återställd. Människor över hela världen har besökt platsen, där över 4,500 olika växtarter och sällsynta vilda djur lever i ett blomstrande ekosystem. →

Läs mera & video: BBC News: “Will organic revolution boost farming in India? – BBC News” (2:15) via  — TV Hälsa