Dr Jessica Rose: skadorna av “covidvacciner” kan vara monumentala | NewsVoice

NewsVoice – 15 Juni, 2021 | Intervju: Aga Wilson | Text: Torbjörn Sassersson

COVIDVACCINER ANALYSERAS. Dr Jessica Rose studerar de skador som en följd av massvaccinationerna med mRNA-injektioner mot Covid-19. Hon har funnit att skadorna blev synliga redan tidigt under vaccinkampanjen, men att världssamhället ändå bara sett en bråkdel när det gäller de faktiska skadorna som injektionerna har orsakat.

Läs mer & Video(58:21): Dr. Jessica Rose: The harms of “covid vaccines”: Dr Jessica Rose: skadorna av “covidvacciner” kan vara monumentala — NewsVoice.se

Scientific study reveals Mexican mint essential oil can treat antibiotic-resistant bacteria — NaturalNews.com – Aug 2, 2018

(Natural News) Research has shown that the essential oil of Plectranthus amboinicus (PAEO), also known as Mexican mint, can potentially be used as an alternative treatment for certain antibiotic-resistant strains of bacteria. The study, published in BMC Complementary and Alternative Medicine, evaluated the effects of PAEO and its active ingredient carvacrol in Staphylococcus aureus in vitro. To make PAEO,….Read more

via Scientific study reveals Mexican mint essential oil can treat antibiotic-resistant bacteria — NaturalNews.com