Valpåverkaren Google försöker förklara ny visslare som mentalt instabil — NewsVoice.se – August 18, 2019

black samsung tablet display google browser on screen
Photo by PhotoMIX Ltd. on Pexels.com

Google-insidern och chefsingenjören Zachary Vorihes avslöjar via Project Veritas att Google har för avsikt att försöka styra amerikanska val och att Google som företag gör allt det kan för att hämma konservativa åsikter.

Läs mera & videos: Project Veritas: “Google “Machine Learning Fairness” Whistleblower Goes Public, says: “burden lifted off of my soul” (19:34) and ” RT: “Google Immunity Must Be Revoked, Whistleblower Proves They’re “Highly Biased Political Machine” (5:14) via Valpåverkaren Google försöker förklara ny visslare som mentalt instabil — NewsVoice

Google Staffer Releases Documents Exposing Massive Censorship of Pro-Life, Conservative Web Sites — Prepare For Change – August 14, 2019

(Prepare For Change)

BY  STEVEN ERTELT,

A Google staffer today released documents exposing a massive censorship campaign where the ubiquitous Google search engine purposefully censored pro-life and conservative web sites, including LifeNews.com.

Google Insider Zachary Vorhies has given an interview to watchdog group Project Veritas where he discusses how he documented Google censorship of leading pro-life and conservative web sites for over a year. He made the decision to go public in an on-the-record video interview after Google went after him following the release of the information to Project Veritas.

Read more & video: Project Veritas: “Google “Machine Learning Fairness” Whistleblower Goes Public, says: “burden lifted off of my soul” (19:34) via Google Staffer Releases Documents Exposing Massive Censorship of Pro-Life, Conservative Web Sites — Prepare For Change

Ny visselblåsare skakar Google – insider avslöjar hemliga censuralgoritmer — VAKEN.se – 14 Augusti, 2019

(VAKEN.se)

En avhoppad chefsingenjör på Google har nu släppt hundratals interna hemliga dokument som avslöjar hur företaget arbetar med en tydlig politisk slagsida och lägger strategier för att gynna vissa politiska inriktningar i sökresultat. – Orsaken att jag samlade på mig dessa dokument var att jag såg något mörkt och otäckt ske med företaget, säger visselblåsaren Zach Vorhies.

Läs mera & video: Project Veritas:  “Google “Machine Learning Fairness” Whistleblower Goes Public, says: “burden lifted off of my soul” (19:34) via Ny visselblåsare skakar Google – insider avslöjar hemliga censuralgoritmer — VAKEN.se