Google Whistleblower Suggests His Wife’s Fatal Car Crash May Not Have Been Accidental — Humans Are Free – January 21, 2020

Google Whistleblower Suggests His Wife’s Fatal Car Crash May Not Have Been Accidental

(Humans Are Free)  Google whistleblower Dr. Robert Epstein has suggested that his wife’s fatal car crash may not have been accidental.

Last month, Misti Dawn Vaughn’s Ford Ranger spun out of control on a slippery road in California and veered into the path of a tractor trailer. She died from her injuries days later. →

Read more via Google Whistleblower Suggests His Wife’s Fatal Car Crash May Not Have Been Accidental — Humans Are Free

Valpåverkaren Google försöker förklara ny visslare som mentalt instabil — NewsVoice.se – August 18, 2019

black samsung tablet display google browser on screen
Photo by PhotoMIX Ltd. on Pexels.com

Google-insidern och chefsingenjören Zachary Vorihes avslöjar via Project Veritas att Google har för avsikt att försöka styra amerikanska val och att Google som företag gör allt det kan för att hämma konservativa åsikter.

Läs mera & videos: Project Veritas: “Google “Machine Learning Fairness” Whistleblower Goes Public, says: “burden lifted off of my soul” (19:34) and ” RT: “Google Immunity Must Be Revoked, Whistleblower Proves They’re “Highly Biased Political Machine” (5:14) via Valpåverkaren Google försöker förklara ny visslare som mentalt instabil — NewsVoice