Benjamin Fulford Full Report: Will the Scamdemic Flush out the Secret Space Force? — Era of Light – May 5, 2020

era of light alternative news connection

(Era of Light)

Although there may seem to be a stalemate on the surface as the battle for Planet Earth rages on, something huge is coming, multiple U.S. government-linked sources agree. The secret space program is about to be unveiled, NSA sources say.

For their part, NASA sources say some sort of anomaly is “affecting the very fabric of reality.”  The U.S. military is also now in full war-time mode with over 1 million reservists being called up.  As a result, the list of missing celebrities, billionaires, and politicians keeps growing as a massive purge of Satanists continues. ⇲

Read more via Benjamin Fulford Full Report: Will the Scamdemic Flush out the Secret Space Force? — Era of Light

Ny bok om verklighetsförnekelse och svensk välfärdskollaps — NewsVoice.se – 18 Augusti, 2019

 

Karl-Olof Arnstberg. Foto: SwebbTV.se

Karl-Olof Arnstberg – Foto: SwebbTV.se

RECENSION OCH DEBATT. Karl-Olof Arnstberg är etnolog och tidigare professor vid Stockholms universitet. Bakom sig har han en lång rad vetenskapliga studier och böcker med början från mitten av 1970-talet, särskilt då om romer och etniska minoriteter i Sverige. Under senaste decenniet har hans alltmer mörknande bild av Sverige som ett accelererat vittrande välfärdsland resulterat i böcker som närmast kan beskrivas som dystopier eller skräckscenarier.

Läs mera via Ny bok om verklighetsförnekelse och svensk välfärdskollaps — NewsVoice