Forskare har upptäckt över 140,000 nya virus i mänskliga tarmar | NewsVoice

NewsVoice – 9 Mars, 2021

Forskare har identifierat 142,809 olika virus som finns i mänskliga tarmar. Hittills har över hälften av dessa virus varit okända. Som de flesta bakterier som finns i tarmen så spelar även virus en viktigt roll för att upprätthålla en hälsosam tarmflora.

Läs mer: Forskare har upptäckt över 140,000 nya virus i mänskliga tarmar — NewsVoice.se

Probiotics Detoxify Harmful Chemicals from the Body — April 10, 2018

Alex Pietrowski, Staff Writer Waking Times The study of gut health and the microbiome is on the cutting edge of wellness, and people are returning to diets that include fermented, probiotic foods. Kombucha is massively popular today, as is kefir, sauerkraut, yogurt and other natural homemade foods, and our understanding of the benefits of probiotics continues…Read more

via Probiotics Detoxify Harmful Chemicals from the Body — Waking Times