VIDEO-USA: Undeniable Proofs The 2020 Election Was Stolen | The Great Awakening

By The Great Awakening – July 26th, 2021

Undeniable Proofs The 2020 Election Was Stolen

Video(14:42): https://odysee.com/@greatawakening:c/election-fraud:b

Stop World Control: https://www.stopworldcontrol.com/

Att styra valmaskiner till önskat valresultat | Nya Dagbladet

Röstning i Roosevelt High School i Iowa. (Foto: Phil Roeder CC BY 2.0)

Nya Dagbladet – 30 November, 2020

Av Dan Ahlmark

Företaget Smartmatic – ursprungligen bildat år 2000 i USA av några ingenjörer från Venezuela – utvecklade valmaskiner, som 2004 hjälpte diktatorn Hugo Chavez att vinna ett viktigt val i det landet. Därefter användes maskinerna uppenbarligen vid ett antal val där och minst en folkomröstning för att säkra valsegrar för regimen. Detta skedde med hjälp – förutom av traditionellt valfusk (exempelvis eliminering på många sätt av opponentröster och skapande av egna fiktiva röster) – genom att maskinerna dolt överflyttade röster från oppositionen till Chavez. Ett initialt krav på maskinerna från Chavez var därvid, att en väljares registrerade röst (namn och valdokument) aldrig kunde knytas samman till de röster, som överflyttades från en kandidat till en annan.

Läs mer: Att styra valmaskiner till önskat valresultat — Nya Dagbladet

Full transcript of bombshell interview: Gen. Michael Flynn, Gen. Thomas McInerney with Brannon Howse – Identity of KRAKEN revealed | NaturalNews.com

November 29, 2020 by: Mike Adams

(Natural News) Brannon Howse of World View Report broadcast an interview yesterday morning, featuring Gen. Michael Flynn with his first public comments since he was pardoned by President Trump. You can view the full interview at the WorldViewWeekend.com website.

Read more & podcast: Situation Update(44:40): Full transcript of bombshell interview: Gen. Michael Flynn, Gen. Thomas McInerney with Brannon Howse – Identity of KRAKEN revealed — NaturalNews.com

U.S. Presidential Election 2020 News: Pelosi-owned Programming That Threw Election to [B]iden Was Before the Supreme Court

By Judy Byington – November 14, 2020 | BEFORE IT´S NEWS

Charges of CIA created, Pelosi-owned programming that threw out Trump votes and switched 38 million other votes from Trump to [B]iden was now under consideration by the Supreme Court.

Three Whistleblower-Programmers from Dominion Company have claimed that their software was programmed to and did change 38 million votes to steal the election for [B]iden. The Hammer and Scorecard programs originated with the CIA. The software’s major owner was Paul Pelosi – Nancy Pelosi’s husband. Pelosi’s chief of staff was a key executive of Dominion Software and Senator Feinstein’s husband, Richard Blum, was a shareholder. Robert Muller FBI provided the computers for the Hammer.

Read more: https://beforeitsnews.com/politics/2020/11/pelosi-owned-programming-that-threw-election-to-biden-was-before-the-supreme-court-3218085.html

Trump Win Validated by Quantum Blockchain System Recount of Votes

By Judy Byington – November 8, 2020 | BEFORE IT´S NEWS

A recount of voting ballots nationwide was being done by elite units of the National Guard by early Sun. morning 8 Nov. To prevent fraud official ballots had been printed with an invisible, unbreakable code watermark and registered on a Quantum Blockchain System.

Read more: https://beforeitsnews.com/politics/2020/11/trump-win-validated-by-quantum-blockchain-system-recount-of-votes-3217468.html

Project Veritas: https://www.projectveritas.com/

Judicial Watch: https://www.judicialwatch.org/

President Donald J. Trump: https://twitter.com/realDonaldTrump