The End Game is on! — The Final Wakeup Call by Peter B. Meyer

presented for FWC by Peter B. Meyer – 17/07-2021

Trump Pledges to “Blow Lid Off” Global Plandemic

Donald J. Trump’s re-inauguration is imminent, and his first presidential duty will be to “blow the lid off” the global pandemic and restore order to a fractured society, a source involved in Trump’s Deep State purge told Real Raw News.

Read more: The End Game is on! — The Final Wakeup Call

Nederlands: Het eindspel is begonnen!

gepresenteerd voor FWC door Peter B. Meyer 17/07-2021 Trump belooft lid van wereldwijde pandemie te blazen Donald J. Trump ‘s her-inauguratie is op handen, en zijn eerste presidentiële plicht zal zijn om “het deksel eraf te blazen” van de wereldwijde…Continue Reading

Deutsch: Das Endspiel hat begonnen!

angeboten für FWC von Peter B. Meyer 17/07-2021 Trump schwört, Mitglied der globalen Pandemie zu sprengen Donald J. Trump ‘s her-inauguration steht unmittelbar bevor, und seine erste präsidiale Pflicht wird es sein, “sprengen den Deckel aus” die globale Pandemie und…Continue Reading

ESPAÑOL: ¡El juego final ha comenzado!

presentado para FWC por Peter B. Meyer 17/07-2021 Trump promete hacer estallar al miembro de la pandemia mundial La re-inauguración de Donald J. Trump es inminente, y su primer deber presidencial será “hacer estallar la tapa” de la pandemia global…Continue Reading