WHO eldar på covidhysterin – vill att regeringar ”hittar de ovaccinerade” | SwebbTV Nyheter

WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus med den globalistiska Agenda 2030-symbolen på kavajen, eller “De globala målen”. Foto: ITU/.Woldu

Mitt i sommaren och efter det så kallade vaccinet ökar nu covid-19. Viruset ”löper fritt”, hävdar WHO, som kräver att världens regeringar återinför ”åtgärder” mot smittan och ”hittar” de personer som ännu är ovaccinerade.

Läs mer: WHO eldar på covidhysterin – vill att regeringar ”hittar de ovaccinerade” — SwebbTV Nyheter

Kommentar till ovan artikel: Ni som är vakna vet att hela denna “apparat” med Covid-19 är ett endaste stort bedrägeri & brott mot mänskligheten. Globalistisk agenda för att införa ett totalitärt samhälle lika med full kontroll över varje medborgare. Fakta om detta finns på denna blogg & andra bloggar/alternativa nyhetsmedier. Sök så finner ni sanningen om den så kallade eliten som skapar skiten. Följ pengarna(follow the money) i Sverige så finner ni att de som ni tror jobbar för svenska folket politker/eliten med flera jobbar för satan och hans anghang bl a Bilderberggruppen. Kolla vilka svenskar som är med på Bilderberggruppens möten. Allt hänger ihop. /Bloggaren

https://www.vaken.se/bilderberggruppen-det-storsta-hotet-mot-den-civiliserade-demokratiska-varlden/

https://newsvoice.se/2018/08/bilderberggruppen-wallenberg-svenska-regeringar/

https://newsvoice.se/2016/06/bilderberggruppens-mote-2016/

Några exempel på alternativa äkta nyheter:

https://nyheter.swebbtv.se/

https://newsvoice.se/

https://www.vaken.se/

Magdalena Andersson har skägget i den svenska brevlådan | NewsVoice.se

Upploppen påsken 2022. Privat foto

NewsVoice.se – 28 Maj, 2022

OPINION. Om Magdalena Andersson hade haft skägg så skulle hon i dag suttit med det i brevlådan. Sverige och svenskarna har i dag problem som staten (regeringen) är direkt ansvarig för. Jag ska peka ut några av de värsta exemplen.

Text: Christer Nilsson, historiker, statsvetare, författare | #valet2022

Läs mer: Magdalena Andersson har skägget i den svenska brevlådan — NewsVoice.se

KATERINA JANOUCH: Islamiseringen av public service – Varför ska våra skattepengar finansiera Sveriges Radios fake news på arabiska? | SwebbTV Nyheter

SwebbTV Nyheter – 5 Maj, 2022

Vad fan får vi för pengarna, är en relevant fråga att ställa om och om igen när det handlar om public service. Nu vet vi ännu en aktivitet som Sveriges Radio ägnar sig åt. Och det är att producera arabiska påverkanskampanjer som skadar Sverigebilden och synen på vårt samhälle utomlands och bland utländska medborgare. För nio miljarder per år har man politiska aktivister anställda som sprider desinformation i statliga mediers namn till arabisktalande, där det på många håll redan råder aggressioner mot Sverige.

Läs mer: KATERINA JANOUCH: Islamiseringen av public service – Varför ska våra skattepengar finansiera Sveriges Radios fake news på arabiska? — SwebbTV

Katerina Janouch hemsida: https://katerinamagasin.se/

The Final Wakeup Call: Mind Boggling Historical Truth

The Papal Hierarchy

Jesuitism is the most absolute kind of despotism

The Knights of Malta and the Jesuits work together!

Hegelian synthesis of Communism versus Capitalism

The One Thing That Truly Matters

The Jesuits are in control of most of the multinationals

The Final Wakeup Call | By Peter B. Meyer – October 20, 2021

Who Controls the World?

Many may think they are pretty well informed about all of the main players in the “conspiracy” playing field, concerning the various elements of society that control our world from behind the scenes. Nonetheless, readers will be stunned when the truth is revealed in the coming time.

The Jesuits and the Roman Catholic Church have altered history and hidden the rest of it by fabricating fairy tales about the Earth’s true history. One such lie was about Mary Magdalene, who was in truth, the wife of Jesus, and bore him two sons with the names Jesus II Justus, and Joseph, along with a daughter named Tamar. This knowledge has been suppressed by the Roman Catholic Church. The Church began their modus operandi by killing scientists in 1600, to change the narrative to serve their objectives.

Read more: Mind Boggling Historical Truth — The Final Wakeup Call

Nederlands: Verbijsterende Historische Waarheid

De Pauselijke Hiërarchie Het Jezuïtisme is de absolute vorm van despotisme De Ridders van Malta en Jezuïeten coöpereren! Hegeliaanse synthese voor communisme versus kapitalisme Het enige dat er echt toe doet De Jezuïeten hebben de controle over de meeste multinationals…Continue Reading

Deutsch: Erstaunende historische Wahrheit

Die päpstliche Hierarchie Der Jesuitismus ist die absolute Form des Despotismus Der Malteserorden und die Jesuiten arbeiten zusammen! Hegelsche Synthese für Kommunismus und Kapitalismus Das Einzige, was wirklich zählt Die Jesuiten kontrollieren die meisten multinationalen Unternehmen   Wer kontrolliert die…Continue Reading

Français: UNE VÉRITÉ HISTORIQUE AHURISSANT

La Hiérarchie Papale Le Jésuitisme est la forme la plus absolue de despotisme Les Chevaliers de Malte et les Jésuites travaillent ensemble ! La Synthèse Hégélienne du Communisme contre le Capitalisme La seule chose qui compte vraiment Les Jésuites contrôlent…Continue Reading

Español: Una verdad histórica asombrosa

La jerarquía papal El jesuitismo es el tipo de despotismo más absoluto Los Caballeros de Malta y los jesuitas trabajan juntos Síntesis hegeliana del comunismo frente al capitalismo La única cosa que realmente importa Los jesuitas controlan la mayoría de…Continue Reading

Italiano: Una verità storica sconvolgente

La gerarchia papale Il gesuitismo è il tipo più assoluto di dispotismo I Cavalieri di Malta e i Gesuiti lavorano insieme! Sintesi hegeliana del comunismo contro il capitalismo L’unica cosa che conta veramente I gesuiti controllano la maggior parte delle…Continue Reading

Regeringen vill ha avlyssning av icke-brottsmisstänkta | Nya Dagbladet

Nya Dagbladet – 31 Augusti, 2021

Regeringen vill se ny lagstiftning som bland annat innebär att polisen ska kunna avlyssna och kameraövervaka människor – även om de inte är misstänkta för några konkreta brott. Kritiker pekar på att denna typ av utökade tvångsåtgärder kan missbrukas och bryter mot grundläggande medborgerliga rättigheter.

Läs mer: Regeringen vill ha avlyssning av icke-brottsmisstänkta — Nya Dagbladet

**************************************************************************************

Bloggarens kommentar(yttrande- och åsiktsfrihet): Det pågår redan avlyssning/övervakning av icke-brottsmisstänkta. Regeringsförslaget/ny lagstiftning försöker att legalisera övergrepp/inskränkningar på medborgerliga fri- och rättigheter. Kränkning av den personliga integriteten. Regeringen skyller på gäng-kriminaliteten som de själva har skapat.

= Problem-Reaktion-Lösning(Hegelian Dialectic)

Personlig integritet

Personlig integritet är en aspekt av människans värdighet som avser rätten för varje människa att få ha sin egenart och inre sfär respekterad samt att inte utsättas för störande ingrepp. Kränkningar av den personliga integriteten kan ske dels fysiskt och dels psykiskt. Personlig integritet är ett rättsligt begrepp. Den är skyddad genom lag och kränkning av den ses således som ett brott.

“Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

– Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Personlig_integritet

The Final Wakeup Call: Education at School does not learn Anything by Peter B. Meyer

The intrinsic quality of education has declined

Learn more and better by doing

Down the road to higher education

Study Debt for nonperforming assets

Neither idea nor insight into what the future holds

Easy money has corrupted our society

Take responsibility for your destiny

The Final Wakeup Call | By Peter B. Meyer – August 25, 2021

Modern Education is Mind Control

After sound drinking water and food, education is the next important human need. Education should be a plus for the individual and for society, right? Wrong. Education is only a benefit when freely floating conditions and prices are allowed to determine what it is worth. However, what is seen, is that true education stands in stark contrast to indoctrination, which as the word suggests is all about putting dogma, belief systems or doctrines into someone’s mind. In other words it is mind control.

The intrinsic quality of education has declined Learn more and better by doing Down the road to higher education Study Debt for nonperforming assets Neither idea nor insight into what the future holds Easy money has corrupted our society Take.

Continue Reading → Education at School does not learn Anything — The Final Wakeup Call

Nederlands: Het schoolonderricht leert niets

De intrinsieke kwaliteit van het onderwijs is afgenomen Meer en beter leren door het doen De weg naar hoger onderwijs Studieschuld voor niets-presterende bezigheid Idee noch inzicht in wat de toekomst brengt Gemakkelijk geld heeft onze samenleving gecorrumpeerd Neem verantwoordelijkheid…Continue Reading

Deutsch: Der Schulunterricht lehrt nichts

Die intrinsische Qualität der Bildung hat abgenommen Mehr und besser lernen durch Tun Der Weg zur Hochschulbildung Studentenschulden fürs Nichtstun Weder Ahnung noch Einblick in die Zukunft Leicht verdientes Geld hat unsere Gesellschaft korrumpiert Übernimm Verantwortung für dein Schicksal  …Continue Reading

Italiano: L’educazione a scuola non si impara nulla

La qualità intrinseca dell’educazione è diminuita Imparare di più e meglio facendo Sulla strada dell’istruzione superiore Studiare il debito per le attività in sofferenza Né idea né intuizione di ciò che il futuro riserva Il denaro facile ha corrotto la…Continue Reading

Message to the Youth of America | Prepare For Change

Prepare For Change | By Guest Author – July 8, 2021

Guest Article by Shamus Howard:I wrote the below article this Spring, 2021 originally with my daughter in mind, who is 14 and a Freshman in High School. Just as importantly, I wrote this for all young people around the world. Their generationhas been assaulted by what is the climax of a blatant and brazen engineered delusion—a relentless and vile propaganda. Every facet of their existence has been assaulted, including the latest brand of global insanity, the Covid-19 debacle with its insidious Hegelian dialectic—the global vaccination program, now targeting our greatest resource, our children.

Read more: Message to the Youth of America — Prepare For Change

Hegelian Dialectic: A Tool To Enslave Humanity — Collective Evolution – June 22, 2018

Hegelian thinking affects our entire social and political structure. The Hegelian dialectic is the framework for guiding our thoughts and actions into conflicts that lead us to a predetermined solution. If we do not understand how the Hegelian dialectic shapes our perceptions of the world, then we do not know how we are helping to…Read more

via Hegelian Dialectic: A Tool To Enslave Humanity — Collective Evolution

Sun Exposure Slashes Cancer Risk — August 28, 2017

How did it happen that people became afraid of the sun? The answer is probably found in the three steps of the Hegelian Dialectic. This is the principle used by many people to get what they want regardless of what it means for others. Here it has been used by people wanting to develop and…..Read more

via Sun Exposure Slashes Cancer Risk — Era of Light