Club of Rome – Uppfinnare av idén att använda klimatförändringar som ett hot för införa en ny världsordning – 27 Januari, 2017

 Massmedia och politiker i nästan alla länder jobbar hårt för att skuldbelägga mänskligheten för den globala uppvärmningen som sägs pågå just nu. Sedan populariseringen av Agenda 21 under 90-talet har terminologin handlat om ”global uppvärmning”, men när detta tappade momentum byttes det senare ut till ”klimatförändringar”. Vill du veta vad som egentligen orsakar den globala uppvärmningen kan du börja med att titta på en dokumentärfilm vid namn ”The great global warming swindle” och analysera den data som presenteras där. Du kan även läsa på petitionproject.org där mer än 31000 forskare har skrivit under ett upprop om att det saknas unisont vetenskapligt stöd för att den globala uppvärmningen huvudsakligen skulle orsakas av mänsklig aktivitet.

Om du sedan vill förstå den globala maktelitens gröna agenda och den skuldbeläggningskampanjen som pågår så ladda ned Alexander King & Bertrand Schneider – The First Global Revolution (Club of Rome) 1993 Edition i PDF och studera själv boken, på sida 75 finns nedanstående text:

Fortsättning:

 

Anonymous: “The Elimination Of George Soros Has Begun” Women’s March, Ukraine Conflict, & More – January 26, 2017

by Kalee Brown, Collective Evolution

Anonymous recently published a video titled “The Elimination of George Soros Has Started,” and to be honest, I’m pretty excited about it. George Soros is a key member of the shadow government disguised as a philanthropic billionaire.

His donations seem heartfelt and meaningful, but if you look a little closer, you’ll realize that every donation he makes has an ulterior motive behind it, helping to secure his control over the political landscape and in turn profit from it.

George Soros’ History: How He Gained Political Power

George Soros’ current net worth is $23 billion. After selling his company, Soros Fund Management, in 2000, he’s been focusing on his “humanitarian efforts” through his philanthropic Open Society Foundations (OSF). Soros started making strategic political donations to essentially fund revolutions in different European countries and made a fortune amidst the chaos. He also made a killing off European forced migration and other colour revolutions.

In 2004, Soros started making heavier investments in the U.S., stating, “I deeply believe in the values of an open society. For the past 15 years I have been focusing my efforts abroad; now I am doing it in the United States.” Could “open society” be referring to a New World Order?

Soros has donated money to a number of “left” groups such as the Tides Foundation, Center for American Progress, and the Democracy Alliance to influence campaign finance laws. As a result, any democratic politicians that don’t support or express “progressive narrative” either receive cuts to their funding or are targeted by the media. This would be easy for Soros to influence, as he uses OSF to funnel money into Media Matters, which directly contributes to mainstream media outlets such as NBC and the New York Times. (source)

Soros also heavily funded many of the “Black Lives Matters” movements. Don’t get me wrong — I’m a strong advocate for equality and am happy to see people supporting one another. However, Soros’ investments in anti-discrimination movements seem to be politically driven, intent on stirring up conflict…….

Read more: