Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 — NewsVoice – 3 Juni, 2018

Denna artikelserie vill ge en överblick av nuläget inom svensk sjukvård och visa vägen framåt mot en helt ny dimension av förebyggande hälsovård. Inlägget Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 dök först upp på NewsVoice….Läs mera

via Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 — NewsVoice

Six Ancient Herbs And Remedies Treat Osteo And Rheumatoid Arthritis — Era of Light – May 19, 2018

Ayurveda is the traditional holistic medicine from India and one of the oldest healing modalities, being practiced for more than 5,000 years. Its teachings follow a balanced, holistic approach to natural health. The main precept of Ayurveda promotes good health through balance of body, mind and consciousness using special herbs in combination with suggested Ayurvedic….Read more

via Six Ancient Herbs And Remedies Treat Osteo And Rheumatoid Arthritis — Era of Light