Kostförslag för dig som inte vill ha cancer eller som fått diagnosen – Kerstin Unger-Salén — TV Helse i Sverige – 17 Mars, 2019

Studier pekar på ett samband mellan överdriven konsumtion av kött och cancerincidens. Det säger Kerstin Unger-Salén som botade sin egen cancer med kosten. I sin artikel drar hon upp enkla riktlinjer för hur du bör äta baserat på hennes egna erfarenheter oavsett om du har cancer, nyligen blivit frisk från cancer eller inte vill ha cancer i framtiden.

Läs mera: Kostförslag för dig som inte vill ha cancer eller som fått diagnosen – Kerstin Unger-Salén — TV Helse i Sverige

Farmakologi förgiftar Människor – Pharmacology poisons People- (Video InfoWars) – VAKEN.se – 9 Juli, 2018

David Knight pratar med farmaceuten Ben Fuchs om farorna med alla kemikalier som den farmakologiska industrin vill att folk ska inta.

Källa: VAKEN.se

Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 — NewsVoice – 3 Juni, 2018

Denna artikelserie vill ge en överblick av nuläget inom svensk sjukvård och visa vägen framåt mot en helt ny dimension av förebyggande hälsovård. Inlägget Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 dök först upp på NewsVoice….Läs mera

via Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 — NewsVoice

Gynecologist Gives 10 Reasons Women Should Quit Taking Birth Control Pills – May 23, 2017

Christina Sarich, Staff WriterWaking Times Millions of women are prescribed birth control pills every day to prevent pregnancy or to control a hormonal imbalance, but Dr. Sara Gottfried, a practicing gynecologist, is convinced women have been sold a pack of lies when it comes to these top-selling pharmaceutical drugs. Here’s why. First, you should know…

via Gynecologist Gives 10 Reasons Women Should Quit Taking Birth Control Pills — Waking Times