Study: Coconut Oil Works Better Than These Anti-Anxiety Drugs (Without the Side Effects) — Humans Are Free – January 20, 2019

What can’t coconut oil do? It is a great antiviral and anti-inflammatory; it is beneficial for the heart, skin, and healthy weight; and now a study has found that it may be able to treat stress and anxiety — with more success than drugs.by Yelena SukhoterinaA study published in the Experimental and Therapeutic Medicine journal…..Read more

via Study: Coconut Oil Works Better Than These Anti-Anxiety Drugs (Without the Side Effects) — Humans Are Free

5G-strålning kan orsaka “permanenta vävnadsskador” enligt forskare — Strålskyddsstiftelsen – 12 December, 2018

En ny vetenskaplig rapport konstaterar att 5G:s strålning kan leda till permanenta vävnadsskador. Detta som en följd av 5G:s intensiva snabba pulserande strålning och höga frekvenser. Forskarna anser att det brådskar att revidera gällande gränsvärden. De nya uppgifterna framkommer i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Health Physics skriven av de båda schweiziska forskarna…..Läs mera

via 5G-strålning kan orsaka “permanenta vävnadsskador” enligt forskare — Strålskyddsstiftelsen