The Global Government Is Preparing A Global Tax Regime — Humans Are Free – January 17, 2020

Global Government

(Humans Are Free)  The New World Order’s global(ist) government has just proposed a new global taxation regime to solidify their control over the tax cattle on the human plantation we call planet Earth. …

… But perhaps you missed that story when it ran in the controlled corporate media last month. Maybe that’s because the New York Times went with the headline “Tech Giants Shift Profits to Avoid Taxes. There’s a Plan to Stop Them.” →

Read more via The Global Government Is Preparing A Global Tax Regime — Humans Are Free

Den verkliga agendan bakom EU — VAKEN.se – 9 Januari, 2020

EU
Europaparlamentet i Bryssel

(VAKEN.se)  ”Händelser på världsarenan sker inte av en tillfällighet. De är skapade, vare sig det handlar om nationella eller ekonomiska frågor. De flesta av dem är iscensatta av de som sitter på pengarna.”

Denna sanning uttalades av Denis Healy, den förre försvars och -finansministern i Storbritannien.

I den här artikeln ska jag fokusera på Bilderberggruppen, vars första medlemmar var huvudarkitekterna bakom EU.

Låt oss börja från början: →

Läs mera via VAKEN.se

Benjamin Fulford Full Report: Doom For Khazarian Mafia — Era of Light – December 24, 2019

connecting the dots eraoflightdotcom

(Era of Light)  The arrest of 334 gangsters from the Calabria-based Ndrangheta mob, and International Criminal Court (ICC) proceedings against Israel mean the net is closing tighter on the Khazarian mafia. “The wheels ➤➤

Read more via Benjamin Fulford Full Report: Doom For Khazarian Mafia — Era of Light

Klimatfascismen – cui bono? — VAKEN.se – 23 December, 2019

(VAKEN.se)  Hela västvärlden har drabbats av en klimatalarmism som är på väg att övergå i ren fascism och därmed totalt underminera den västliga hegemoni som dominerat världsordningen i ett halvt årtusende. Detta sker samtidigt som ekonomin i Asiens megastaters utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt. Därmed kommer dessa lätt att beröva den klimathysteriska västvärlden den ledande rollen i världsekonomin inom några få decennier. I de asiatiska staterna är klimatfrågan en fråga med låg prioritet. När FN häromåret gjorde en global opinionsundersökning, där världens medborgare fick rösta på vilka av ett dussintal frågor som de prioriterade att FN skulle ägna sig åt, då hamnade klimatfrågan i botten.

Läs mera via Klimatfascismen – cui bono? — VAKEN.se

Who Are The Globalists And What Do They Want? — Activist Post – December 12, 2019

By Brandon Smith

(Activist Post)  I get the question often, though one would think it’s obvious – Who are these “globalists” we refer to so much in the liberty movement? Sometimes the request comes from honest people who only want to learn more. Sometimes it comes from disinformation agents attempting to mire discussion on the issue with assertions that the globalists “don’t exist”. The answer to the question can be simple and complex at the same time. In order to understand who the globalists are, we first have to understand what they want. →

Read more via Who Are The Globalists And What Do They Want? — Activist Post

(Video) Lars Bern – Globalismen leder till fascism — VAKEN.se – 9 December, 2019

(VAKEN.se)  Lars Bern menar att man ofta jämför dagens nationalism med 1930-talets fascism. Han menar att detta är fel tänkt, eftersom det är två helt olika företeelser.

Fascismen kräver att individen underordnar sig staten. Men idag är det inte nationerna som har den största makten i samhället utan det är de globala storföretagen som dominerar.

Detta är en följd av den agenda som drivits sedan mer än hundra år och som leder till att förmögenheterna koncentreras till en allt mindre grupp människor och företag. →

Läs mera & video:SwebbTV: “Lars Bern 30 januari – Globalismen leder till fascism.” (20:58) via — VAKEN.se

Lars Bern – Globalisternas 8-stegsprogram — VAKEN.se – 6 December, 2019

(VAKEN.se)  Globalisterna försöker desperat genomföra sin agenda för en ny världsordning där globala företag och banker ska få oinskränkt makt. Denna agenda har drivits under ca 100 år. USA var det första landet som dessa människor tog kontroll över och USA är idag rent praktiskt inte en demokrati. Det har varit omöjligt att nå höga positioner inom företagsvärlden utan att spela med dessa globalistiska intressen, även kallade oligarker. I och med att de fått kontroll över USA så har de också fått kontroll över världens största militärmakt. →

Läs mera & video: “Del 2 Höstkonferens 2019 Lars Bern – Globalisternas 8-stegs program.” (21:32) via — VAKEN.se