Ingefärsextrakt fungerar mot äggstockscancer — TV Helse i Sverige – 3 Aug, 2018

Iranska forskare har upptäckt att ingefärsextrakt delvis dödar äggstockscancer inom loppet av endast tre dagar. I slutet av den tredje dagen av behandling hade tillväxten av cancerceller halverats. Forskarna testade olika nivåer av ingefärsextrakt på cellerna och högsta dos hade starkast effekt. Forskarna tror att någonting i ingefärsextrakt aktiverar genen p53 som stoppar okontrollerad celldelning….Läs mera

via Ingefärsextrakt fungerar mot äggstockscancer — TV Helse i Sverige