Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 — NewsVoice – 3 Juni, 2018

Denna artikelserie vill ge en överblick av nuläget inom svensk sjukvård och visa vägen framåt mot en helt ny dimension av förebyggande hälsovård. Inlägget Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 dök först upp på NewsVoice….Läs mera

via Jens Jerndal: En ny förebyggande hälsovård som sätter människan i centrum – Del 1 — NewsVoice

TV-Helse.se: Mysteriet med massdöd av bin är löst — 12 Augusti, 2017

Enligt Per Kryger vid Århus Universitet bekräftar fynden vad biforskare tidigare misstänkt ligger bakom sk ”Colony Collapse Disorder”, massdöd av bin. Inlägget TV-Helse.se: Mysteriet med massdöd av bin är löst dök först upp på NewsVoice….

via TV-Helse.se: Mysteriet med massdöd av bin är löst — NewsVoice