97% of Scientists Don’t Agree On The Cause of Climate Change, But They Do Agree On Some Things — Collective Evolution – May 30, 2019

(Collective-Evolution)

I believe that it is now a firmly established fact that Western Industrialization has been harmful to the planet. Ecosystems have been disrupted, species have become extinct, soil has been degraded, and our water and air have become polluted in ways that we know for certain are harmful to human life and to life on the planet in general.

Read more & video: CETV; “How Politics Overtook The Global Warming Discussion” (25:52) via 97% of Scientists Don’t Agree On The Cause of Climate Change, But They Do Agree On Some Things — Collective Evolution

Klimathotet är konstruerat inom FN-organet IPCC:s politiska uppdrag — NewsVoice.se – 23 Mars, 2019

DEBATT. Klimatfrågan har sitt ursprung i FN-organet IPCC:s politiska uppdrag att söka bevis för att människans utsläpp av koldioxid påverkar planeten på ett negativt sätt. Tesen kallas för antropogen global uppvärmning, förkortat AGW.

Man har alltså ett politiskt uppdrag, inte ett vetenskapligt. Uppdraget är att endast leta efter mänsklig påverkan. Denna begränsning visar att det inte alls handlar om vetenskap, det handlar uteslutande om politik. För att ge sken av vetenskap påstår man att man samlat världens bästa klimatforskare och redovisar deras kunskap i ämnet.

Läs mera via Klimathotet är konstruerat inom FN-organet IPCC:s politiska uppdrag — NewsVoice

Serious Errors Found In Widely Cited Global Warming Study (Videos) — Collective Evolution – November 15, 2018

There is a troubling trend among internet readers, and that’s the fact that billions of people area reading titles of an article and having a bad reaction before reading the actual article and examining the sources. The bad reaction usually comes when evidence is presented which strongly goes against the widely accepted belief held by the majority…Read more & videos

via Serious Errors Found In Widely Cited Global Warming Study — Collective Evolution

Jan Norberg kommenterar “den globala klimathysterin”(Videos) — NewsVoice.se – 29 Oktober, 2018

KLIMATDEBATT. Efter Erik Wiklunds mycket träffsäkra beskrivning av var besluten om många frågor egentligen tas började jag intressera mig för om det går att se på vilka områden NWO och alla dess lobbyorganisationer använder sin kraft för att kunna fatta de för världen så viktiga besluten som gör det möjligt för dem att få…..Läs mera & videos: “The Great Global Warming Swindle – Full Documentary HD” och/and “How the Global Warming Scare Began”

via Jan Norberg kommenterar “den globala klimathysterin” — NewsVoice

After all the other climate warning predictions failed to materialize, the IPCC rolls out a whole new, scary “climate apocalypse” warning — NaturalNews.com – October 23, 2018

(Natural News) The left-wing media has been reporting about imminent climate disaster for decades. It was nearly 20 years ago when the star of climate change, Al Gore, the United Nations and mainstream media first began pushing the narrative that we had just over ten years to “reverse” course and stop climate change from destroying…..Read more

via After all the other climate warning predictions failed to materialize, the IPCC rolls out a whole new, scary “climate apocalypse” warning — NaturalNews.com

Amid IPCC climate alarmism report, scientists are now calling for CHEMTRAIL spraying to stop “global warming” — NaturalNews.com – October 22, 2018

(Natural News) An international panel of climate scientists is reportedly calling on the nations of the world to take “unprecedented” new steps to address man-made global warming, including by blanketing the skies in chemical aerosols. Better known among truth-seekers as “chemtrails,” aerosol spraying purportedly has the potential to create a massive “heat shield” to protect…..Read more

via Amid IPCC climate alarmism report, scientists are now calling for CHEMTRAIL spraying to stop “global warming” — NaturalNews.com

Tekn. dr Lars Bern kommenterar SVT fake news om klimatet – 14 Oktober, 2018

https://swebbtv.se/