The Globalists Are Openly Admitting To Their Population Control Agenda – And That’s A Bad Sign… — November 16, 2019

By Brandon Smith

(Activist Post)  Eugenics and population control are long-time hobbies of the financial elites. In the early 1900s, the Rockefeller Foundation and the Carnegie Institute were deeply involved in promoting eugenics laws in the US. These laws led to the forced sterilization of over 60,000 American citizens in states like California and thousands of rejected marriage licenses. The eugenics programs in the US were only a beta test, though, as the Rockefellers then transferred their programs over to Germany under Hitler and the Third Reich in the 1930s, where a true widespread eugenics-based population control program was introduced. →

Read more via The Globalists Are Openly Admitting To Their Population Control Agenda – And That’s A Bad Sign… — Activist Post

Riktiga forskare är av naturen skeptiska – NyaDagbladet.se – 15 November, 2019

IPCCs mandat är baserat i ett politiskt uppdrag att ”Att bevisa människans påverkan på klimatet”. Bland annat just därför måste vetenskaplig metodik med kritisk analys rimligtvis även gälla för IPCC. Det skriver Mikael Jörgenstam i en insändare.

(NyaDagbladet.se)  Därmed måste även jag vara klimatskeptiker. Innebär det att jag tror att klimatet inte finns eller inte ständigt har förändrats sedan miljarder år av geologisk aktivitet? Knappast! Denna skepsis krävs nämligen för att uppfylla kraven på alla elementära vetenskapliga metoder och det gäller oavsett om man arbetar efter kvalitativa, kvantitativa metoder eller en blandning av dessa två. →

Läs mera via NyaDagbladet.se

 

Sandströms artikel om klimatet som Heidi Avellan vägrar att publicera — NewsVoice.se – 7 November, 2019

(NewsVoice.se)  DEBATT. Yrkesetiska regler för landets journalister bygger på öppenhet och saklighet. Det anses inte tillåtet att ge: ”efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad”. Vidare talar Publicistklubbens stadgar om ”att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten” samt ”främja ett fritt meningsutbyte”. →

Läs mera via Sandströms artikel om klimatet som Heidi Avellan vägrar att publicera — NewsVoice.se

Lars Bern uthängd i Expressen för ”tankebrott” om klimatet — NewsVoice – 1 November, 2019

(NewsVoice)  DEBATT. Jag har tillsammans med en handfull vänner blivit uthängd i boulevardtidningen Expressen för att jag inte följer den svenska klimatlarmande eliten och deras fårskock. →

Läs mera via Lars Bern uthängd i Expressen för ”tankebrott” om klimatet — NewsVoice.se

Därför mörkar Bonnier-media alternativa förklaringar till klimatuppvärmningen — NewsVoice – 23 Oktober, 2019

(NewsVoice)  DEBATT. Det händer ibland att etermedierna anklagas för att låta bli att omnämna en eller annan omständighet, som är viktig för att ett reportage ska förstås på ett korrekt vis. Ofta kan det vara att en intervjuperson har en viss jävsrelation till det problem som diskuteras. Som tittare eller lyssnare anar man att journalister bakom ett reportage ofta har egna åsiktsbindningar som inte nämns. →

Läs mera via Därför mörkar Bonnier-media alternativa förklaringar till klimatuppvärmningen — NewsVoice.se

UN Climate Scientist: ‘Carbon Dioxide Emissions Are Making The Earth Greener And More Fertile’ – October 16, 2019

(Humans Are Free)  Carbon dioxide emissions are making the Earth greener and more fertile, a United Nations (UN) climate scientist has said.

In a paper for the Global Warming Policy Foundation, Dr Indur Goklany, who has previously represented the United States on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), says that the rising level of carbon dioxide in the Earth’s atmosphere “is currently net beneficial for both humanity and the biosphere generally”.

The benefits are real, whereas the costs of warming are uncertain,” he adds.

“Carbon dioxide fertilises plants, and emissions from fossil fuels have already had a hugely beneficial effect on crops, increasing yields by at least 10-15 per cent,” Dr Golkany argues.

“This has not only been good for humankind but for the natural world too, because an acre of land that is not used for crops is an acre of land that is left for nature.” →

Read more

 

Child Abuse? Using Children to Lobby for Action on Climate Change — Era of Light – September 28, 2019

justnews eraoflightdotcom

With a mother who is an opera singer and a father who is an actor, it stands to reason that young Greta Thunberg would follow her parents’ footsteps into the performing arts.

Greta (shown below) — a 16-year-old who can pass for 12 — has become an international star for her role in the traveling production of Climate Strike, a show sponsored by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and assorted socialist non-governmental organizations (NGOs) worldwide. ➤➤

Read more via Child Abuse? Using Children to Lobby for Action on Climate Change — Era of Light