Har Lock step orsakat “rädslans kultur”? | Humanism & Kunskap

Humanism & Kunskap | TEXT BÖRJE PERATT – 15 Maj, 2021

Hur ska man förklara 2020 års nedstängning av samhälle och demoralisering av politik, myndigheter och medier? Hur ska man förklara nedmonteringen av våra demokratier och våra mänskliga fri- och rättigheter för människor som inte tycks förstå något av vad som händer? Covidtroende har anammat “rädslans kultur” och betraktar budbäraren som sett bakom kulisserna som fiende och farlig för egen hälsa.

Läs mer: Har Lock step orsakat “rädslans kultur”? — Humanism & Kunskap

Open Your Eyes Depopulation in Real Time | The Final Wakeup Call

Blood transfusion is made hazardous

It is all about Gene Manipulation

Genetically modified food does the rest

Governments lie to the public about vaccine safety

Medical Mafia undermines your immune system to kill you

By The Final Wakeup Call – April 21, 2021

COVID 19 is a make-believe deception

Since the declared Covid pandemic over a year ago we live in a perilous world. Satanic Luciferians and their highly paid minions are not going to let you go soon, they have the whole world conned by a fake pandemic, in order to fulfil their Eugenic agenda of 90% populations reduction, alive today.

The bloodline families want people to die of cancer and other designed diseases, not to be cured of any of those. They are mentally and emotionally sick, to an unfathomable degree and they see humans as dispensable cattle. They don’t care how much distress, suffering and death their manipulation and suppression causes. The more the better from their insane, psychopathic perspective. And that is what these beings are; insane psychopaths.

Continue Reading → Open Your Eyes Depopulation in Real Time — The Final Wakeup Call

Nederlands: Open uw Ogen Ontvolking in Real Time:

Bloedtransfusie gevaarlijk gemaakt Het draait om Gen Manipulatie Genetisch gemanipuleerd voedsel doet de rest Regeringen liegen tegen het volk over de veiligheid van vaccins De medische maffia ondermijnt je immuunsysteem om je te doden   COVID 19 is een schijnvertoning…Continue Reading

Nordens folk protesterar mot lockdown (nedsläckning av samhället) | Humanism & Kunskap

Humanism & Kunskap | TEXT BÖRJE PERATT – 14 Mars. 2021

Många filmade på demonstrationen i Stockholm: “Frihet Sverige mot restriktioner och olaglig pandemilag” och detta klipptes ihop och lades upp som en sammanfattning under rubriken: Tusenmanna-marschen 6 mars i Stockholm

Läs mer & video(3:33): Nordens folk protesterar mot lockdown (nedsläckning av samhället) — Humanism & Kunskap

ER Doctor and Advanced Trauma Life Support Professor: “I have never seen a patient sick with COVID-19. We are being deceived and manipulated.”

Helath Impact News – March 13, 2021

(Editor’s note: Thanks to Canadian Henry Makow for publishing this.)

My Personal Testimony | by Mark Trozzi MD
DrTrozzi.com
Introduction

My name is Mark Trozzi. I am a medical doctor; I graduated in 1990 from The University of Western Ontario.

Read more: https://healthimpactnews.com/2021/er-doctor-and-advanced-trauma-life-support-professor-i-have-never-seen-a-patient-sick-with-covid-19-we-are-being-deceived-and-manipulated/

The Global Reset – Tyrannernas plan för världen | Pharos – 11 Aug, 2020

Børge Brende (Exekutiv chef, World Economic Forum), Klaus Schwab (styrelseordförande, World Economic Forum), António Guterres (generalsekreterare, FN) och Amina J. Mohammed (biträdande generalssekreterare, FN)

Jacob Nordangård – 10 aug, 2020

(Pharos)  Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter. Tyrannerna har nu tagit över för att med tvång styra oss in i en “klimatsmart” och “hälsosam” värld genom World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset.

Den 13 juni 2019 undertecknade Klaus Schwab, ordförande för World Economic Forum och FN:s generalsekreterare António Guterres ett partnerskap mellan sina båda organisationer. Detta gjordes utan någon direkt uppmärksamhet i media trots de oerhörda implikationer detta innebär för mänskligheten. I stort sett betyder detta att makten över våra liv med ett pennstreck har överflyttats till de globala storföretagen och deras ägare. →

Läs mer & video: “WEF founder: Must prepare for an angrier world” (6:06) via http://pharos.stiftelsen-pharos.org/

Credit: VAKEN.se

Ytterligare en studie indikerar att Parkinsons sjukdom kommer från magtarmkanalen — TV Helse i Sverige – 29 Juni, 2019

(TV-Helse)

FORSKNING. Studier vid Johns Hopkins University indikerar att patogena proteiner kan vandra via vagusnerven från mag-tarmkanalen till hjärnan, vilket kan resultera i Parkinsons sjukdom.

Läs mera via Ytterligare en studie indikerar att Parkinsons sjukdom kommer från magtarmkanalen — TV Helse i Sverige

Rockefeller Foundation Faces $1B Lawsuit for Intentionally Infecting People With Syphilis (Many Died) — Humans Are Free – January 15, 2019

A federal judge in Baltimore, Maryland made the decision to move forward in a $1 billion lawsuit against Johns Hopkins University, Bristol-Myers Squibb and the Rockefeller Foundation for the role in a 1940s U.S. Government experiment. The decision highlights the darker side to many of our modern medications.The decision is for the 444 victims and…..Read more & video: “Outsourcing Infection: Guatemala Syphilis Experiments 1946-1948” (8:38)

via Rockefeller Foundation Faces $1B Lawsuit for Intentionally Infecting People With Syphilis (Many Died) — Humans Are Free