Att lura befolkningen till självförstörelse | Humanism & Kunskap

Humanism & Kunskap | TEXT BÖRJE PERATT – 10 Juni, 2021

Denna artikel påbörjades i februari 2020. Det tog mig 16 månader att kontrollera alla fakta och publicera mina slutsatser. Vi som insett covidbedrägeriet tycks nu växa till oss. Hur får vi det olagliga vaccinpasset att ogiltigförklaras? Hur får vi de ansvariga att ställas till svars? Vad är tuvan som välter covidlasset?

Läs mer & videor: “Why Kary Mullis was Bumped Off”(2:07) & “92 Year Old Holocaust Survivor Brings Crowd To Tears”(3:59): Att lura befolkningen till självförstörelse — Humanism & Kunskap

Mr. Ed’s Intel Update (Real News): The Truth about Diseases, Viruses, and COVID-19 – July 23, 2020

Mr. Ed's Intel Update (Real News): The Truth about Diseases, Viruses, and COVID-19

Source: Rumor Mill News | By Mr.Ed

Date: Thursday, 23-Jul-2020 00:08:45

INTEL Update (Real News) via email – The Truth about DISEASES and VIRUSES & COVID-19 7/22/2020

The Truth About the TEST!

The COVID-19 Test is called an RT PCR test which stands for reverse transcription polymerase chain reaction.

It was invented by American bio-chemist in 1984 by the name of Kary Mullis.

The test does NOT…I repeat…does NOT test for a virus.

It tests for genetic material only. →

Read more via Mr. Ed’s Intel Update

Credit: OpDis