One Cup One Life Eradicates Wuhan Coronavirus — Prepare For Change -March 18, 2020

(Prepare For Change)

Source:  Keshe Foundation.

Viruses know no national borders, skin colour, culture, social status and make no distinction between humans and animals. The application of the One Cup One Life GANS Plasma Water stands for all creatures that have blood running through their veins. Only as One Nation, One Planet, One Race, can this global challenge be solved. To do so, we must put aside our differences and lay down our weapons. Everybody is invited to print out the World Peace Treaty and to sign it in order to commit themselves to a peaceful coexistence: World Peace Treaty. →

Read more & video: “English-One Cup One Life Eradicates Wuhan Coronavirus” (19:26) via — Prepare For Change

Varför betala för el när den är gratis? (Videos) – 5 November, 2017

nikola tesla

”Nothing is impossible, except that the state of your mind makes it so”
Prof John R.R. Searl

Vi är grundlurade. Det finns uppenbart lösningar för fri energi och har funnits länge. Nikola Tesla visste detta för 100 år sedan. Att det finns en oändlig energikälla är logiskt med tanke på att vi är en del av ett högre system som inte är slutet.

Varför har inte detta nått ut till allmänheten? Varför är vi tvingade att betala för elen? Därför att el är ett instrument för makt över människor. Politiker, elbolag, media, är en del av denna maktsfär. Medvetet eller omedvetet.

Läs mera & videos: vaken.se