“Climate change” hoax starting to crumble as scientists admit doom projections were totally wrong (Videos) — April 28, 2018

(Natural News) Climate change has been presented as an irrefutable fact; a happening that cannot be ignored, with even the slightest change in weather being named a harbinger of imminent disaster. But the truth is that the notion of global warming has always been up for debate — and new science continues to show that…Read more & videos

via “Climate change” hoax starting to crumble as scientists admit doom projections were totally wrong — NaturalNews.com

Lars Bern: Det överdrivna klimathotet – Video (The exaggerated climate threat – English subtitles) — 26 Februari, 2018

”Efter önskemål från läsare på bloggen återpublicerar jag en TV-intervju med mig om klimatfrågan. Nu när den arktiska kylan tar sitt strupgrepp på vårt lilla arktiska land har den här frågan större aktualitet än på länge.” – Lars Bern ”Teknologie doktor Lars Bern ger sin bild som är omtumlande och mycket intressant att ta del…..Läs mera & video(English subtitles)

via Lars Bern: Det överdrivna klimathotet — NewsVoice