Det finns hopp trots existentiell otrygghet i det nya onormala samhället | NewsVoice

Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk
Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk

NewsVoice – 8 November, 2020

DEBATT. Många av oss känner att den tid vi lever i är en stor utmaning på alla möjliga plan, framför allt vad gäller brist på tilltro, rättvisa och ekonomi. Graden av tilltro till det samhälle vi lever i säger en hel del om vårt moraliska välbefinnande. Just nu är den låg. Det har att göra med en växande osäkerhet vad som är sant eller inte. Vi har hamnat i en global kris av felaktig information.

Läs mer: Det finns hopp trots existentiell otrygghet i det nya onormala samhället — NewsVoice.se

FN bedriver historiens största bedrägeri — VAKEN.se – 26 December, 2019

FN

(VAKEN.se)  I centrum för klimatfrågan står globalisternas centralorganisation FN. Redan i början av 70-talet identifierade FN-byråkratin frågor om den globala miljön och antropogen miljöpåverkan som ett instrument för att lyfta FN:s roll från att vara en renodlad fredsorganisation, till att skaffa sig en mer exekutiv global maktställning. Bakom den strävan står mycket stora globala ekonomiska intressen som drivs av västvärldens rikaste av de rika. För ändamålet startades UNEP vid FN:s första globala miljökonferens i Stockholm 1972. Den leddes av Rockefellerfamiljens trogne medarbetare Maurice Strong. Man får inte glömma bort att FN en gång skapades med starkt engagemang från den västliga rikemansklubben där familjen Rockefeller har en ledarroll. Man ser organisationen som ett perfekt instrument för att förverkliga den globalistiska världsordning som eftersträvats i ca 100 år. FN:s maktställning är främst uppbyggd runt ett dussintal underorgan som domineras av några få västländer och deras finanselit. Mest notabla är Världsbanken och IMF, där finns inget demokratiskt inflytande. →

Läs mera via FN bedriver historiens största bedrägeri — VAKEN.se

Vilseledande klimatdebatt – Hur kan man förneka ett klimat? — NewsVoice.se – 24 April, 2019

DEBATT. Den omfattande debatten om klimatet som nu pågår har i många stycken helt spårat ut. Massmediernas journalister ”äger” i princip frågan samtidigt som de utsett sig själva till att ha tolkningsföreträde med stöd av ofta utvalda ”lojala” PK-forskare.

Text: Öystein Rönne | Bild: Mendenhall-glaciären i Alaskas Tongass National Forest. Glaciären drar sig snabbt tillbaka på grund av varmare lokalklimat. Foto: National Science Foundation, CC BY 2.0

Svenska folket själva har förmodligen inte tid och ork att sätta sig in i klimatdebatten genom att studera diverse olika rapporter och uttalanden från de forskare som har en i förhållande till klimatalarmisterna avvikande uppfattning. De är därmed utlämnade till den ensidiga information och uppfattning som massmedierna anser är korrekt och som skall delges det svenska folket som en sanning.

Läs mera via Vilseledande klimatdebatt – Hur kan man förneka ett klimat? — NewsVoice

After all the other climate warning predictions failed to materialize, the IPCC rolls out a whole new, scary “climate apocalypse” warning — NaturalNews.com – October 23, 2018

(Natural News) The left-wing media has been reporting about imminent climate disaster for decades. It was nearly 20 years ago when the star of climate change, Al Gore, the United Nations and mainstream media first began pushing the narrative that we had just over ten years to “reverse” course and stop climate change from destroying…..Read more

via After all the other climate warning predictions failed to materialize, the IPCC rolls out a whole new, scary “climate apocalypse” warning — NaturalNews.com

Bombshell science study reveals internal heat from Earth’s hot core is what’s causing Greenland’s ice sheets to slide — January 25, 2018

(Natural News) The ice sheet in Greenland is melting, but it turns out that the culprit is not global warming, as some people would like to have you believe. Instead, researchers have now found proof that a hidden heat source deep inside the planet is behind this melting that is pushing glaciers into the ocean…..Read more

via Bombshell science study reveals internal heat from Earth’s hot core is what’s causing Greenland’s ice sheets to slide — NaturalNews.com

Thirty years of fear mongering, and global warming still hasn’t destroyed the planet — November 28, 2017

(Natural News) When we hear “experts” talking about how global warming is going to destroy our planet in 25 years, it’s natural to wonder how much of a possibility that really is. Is Earth going to become completely inhabitable and cause all of us to die a miserable death? They’ve got a lot of predictions…Read more

via Thirty years of fear mongering, and global warming still hasn’t destroyed the planet — NaturalNews.com

12 Global Warming ‘Apocalypse’ Warnings That Never Happened (Video – Infowars) — November 27, 2017

For at least three decades scientists and environmental activists have been warning that the world is on the verge of a global warming “apocalypse” that will flood coastal cities, tear up roads and bridges with mega-storms and bring widespread famine and misery to much of the world.The only solution, they say, is to rid the…Read more & video

via 12 Global Warming ‘Apocalypse’ Warnings That Never Happened — Humans Are Free

False Environmentalism: Exposing the fraud of elite greenies — October 12, 2017

(Natural News) In a recent podcast Natural News founder/editor Mike Adams, the Health Ranger, takes aim at the so-called “green elite” — fake environmentalists who believe they’re living the green lifestyle just because they may donate some money to environmentalist organizations. In a “Counterthink” edition of his podcast, Adams noted that with few exceptions, nearly…Read more

via False Environmentalism: Exposing the fraud of elite greenies — NaturalNews.com

Värmeböljan 2017 och Fake News Media slår nya rekord i desinformation — 6:e Augusti, 2017

Värmeböljor ett helt naturligt fenomen på sommaren i Europa. Den nuvarande värmeböljan i södra Europa är inget tecken på någon klimatförändring. Inlägget Värmeböljan 2017 och Fake News Media slår nya rekord i desinformation dök först upp på NewsVoice…..

via Värmeböljan 2017 och Fake News Media slår nya rekord i desinformation — NewsVoice

Carbon Dioxide Revealed as the “Miracle Molecule of Life” for Re-greening the Planet(video) – May 11, 2017

The “War on Carbon” is rooted in the most outrageously dangerous, dishonest and degenerate anti-science bunk that’s ever been shoveled into the minds of the masses. Far from being a “pollutant,” carbon dioxide is the “Miracle Molecule of Life” for re-greening the planet through reforestation. This essential molecule supports the entire web of life on…

via Carbon Dioxide Revealed as the “Miracle Molecule of Life” for Re-greening the Planet — Humans Are Free